مدیران سازمان
 • ابوالفضل کیانی بختیاری
  مدیرعامل
  تلفن: 22043000
  a.kiani@imi.ir
 • احمد بذلی
  قائم مقام مدیرعامل
  تلفن: 22651790
  bazli@imi.ir
 • مدیران مستقل
  • سید محمدرضا موسویان
   مدیر حراست
   تلفن: 22043006
   m.mousavian@imi.ir
  • مهدی انگورج
   مدیر ارتباطات و امور مشتریان
   تلفن: 22043007
   angouraj@imi.ir
  • شاهپور رستم زاده
   مدیر امور نمایندگیها
   تلفن: 22024469
   sh.rostamzadeh@imi.ir
 • معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
  • احمد بذلی
   معاون منابع انسانی و پشتیبانی
   تلفن: 22651790
   bazli@imi.ir
  • احمدرضا خسروی
   مدیر برنامه و فناوری اطلاعات
   تلفن: 22010798
   a.khosravi@imi.ir
  • رضا کریمی
   مدیر همایشها
   تلفن: 88054952
   rezakarimi@imi.ir
  • حامد خداجویی
   مدیر امور مالی
   تلفن: 22024471
   h.khodajooei@imi.ir
  • سعید حیدری
   سرپرست مديريت سرمايه هاي انساني
   تلفن: 22043002
   S.Heidari@imi.ir
 • معاونت آموزش
  • رامین محمد حسینی ناجی زاده
   معاون آموزش
   تلفن: 22041081
   najizadeh@imi.ir
  • کاملیا احتشامی اکبری
   مدیر دوره های آموزش عالی
   تلفن: 22052822
   ehteshami@imi.ir
  • شادی گلچین فر
   مدیر دوره های تخصصی و کاربردی
   تلفن: 22041084
   golchinfar@imi.ir
  • امیر امید ذکاء اسدی
   مدیریت دانش و نشر
   تلفن: 88604350
   asadi@imi.ir
  • مازیار ماهری
   سرپرست مديريت آموزش هاي مجازي و راه دور
   تلفن: 22026249
   M.Maheri@imi.ir
 • معاونت مشاوره
  • حسن شیخ نیا
   معاون مشاوره و تحقیق
   تلفن: 22019995
   h.sheykhnia@imi.ir
  • کامبیز جلالی فراهانی
   مدیر مشاوره و تحقیق
   تلفن: 22024462
   farahani@imi.ir
  • مجید درویش
   مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر
   تلفن: 22053808
   darvish@imi.ir