اخبار و رویدادهای مهم
​​​​​​​​

پرورش كارشناس حرفه اي  مسئولیت اجتماعی

در مسیر تجربه‌اندوزی تا توان‌مندی حرفه‌ای

اطلاعات بیشتر​​
خواهشمند است حداکثر تا پایان بهمن ۱۳۹۸ پس از تكمیل فرم تقاضا، آ​ن را به نشانی Vaziri@imi.ir  ارسال کنید.