خدمات پيشنهادي
رويكرد سازمان
معرفي برخي تجارب
مقدمه / معرفی اجمالی
اطلاعات تماس
تگ
  
2
  
 • برنامه‌ريزي استراتژيك
 • توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك
 • طراحي و اجراي نظام ارزيابي متوازن (BSC)
 • تنظيم و تدوين استراتژي كسب و كار
 • طراحي مدل كسب و كار (Business Model)
 • تنظيم و تدوين برنامه كسب و كار (Business Plan)
 • مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار
 • اتحادهاي استراتژيك (Strategic Alliance)
 • جذب و ادغام سازمان‌ها (Merge & Acquisition)
 • تعريف و تعيين شاخص‌هاي كليدي ارزيابي عملكرد (KPI)
 • مديريت و سازماندهي برون‌سپاري فعاليت‌ها
 • كوچك‌سازي (Down Sizing)
 • مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم، الگوها، و روشهاي نوين مديريت استراتژيك و تحول
 
توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك امري تدريجي و بي انتها است و ديدگاه سازمان در پروژ هاي مشاوره اي مديريت استراتژيك و تحول ، تلاشي مستمر و هدفمند براي آغاز مناسب يك حركت دراز مدت در اين زمينه در سازمان مشتري مي باشد. نگرش سنتي در برنامه ريزي استراتژيك، بر اين باور است كه مشاور يا واحد برنامه ريزي در سازمان مي تواند بر اساس مطالعات مستقل خود، استراتژي هاي ثمربخشي براي ايجاد تحول در سازمان طراحي نموده تا پس از تصويب هيئت مديره در قالب برنامه استراتژيك سازمان به مرحله اجرا درآيند. اين در حالي است كه عدم كارآيي اين نگرش به تجربه ثابت شده است. سازمان هاي موفق دنيا از دهه 70 ميلادي به بطلان اين نگرش پي برده‌‌اند. پيچيدگي موضوع، شرايط متحول محيطي، ضرورت وجود تعالي پويا بين سازمان و محيط بيروني و مهم تر از همه فقدان احساس تعلق و نبود انگيزه قوي براي پياده ساختن برنامه اي كه به وسيله ديگران طراحي شده است، از عوامل و موانع عدم اجراي برنامه هاي تهيه شده به وسيله اين رويكرد مي باشند.
 
 رويكرد مورد نظر سازمان مديريت صنعتي در پروژ هاي مشاوره اي مديريت استراتژيك و تحو ل،مشاور را نه در نقش برنامه‌‌ريز و استراتژيست، بلكه در نقش عامل توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك در سازمان مشتري مي‌‌بيند. براساس اين نگرش، مديران ارشد و تصميم‌‌گيران (در قالب كميته راهبري) و مديران و كارشناسان كليدي (در قالب تيم هاي كارشناسي) در طراحي ، تدوين ، اجرا و ارزيابي استراتژي ها مشاركت فعال دارند.  فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك خود نيازمند برنامه‌ريزي است. در اين روش مشاور با ارايه مشورت‌‌هاي لازم، آموزش ديدگاه‌‌ها و روش‌‌هاي مناسب برنامه‌‌ريزي در عمل و نظارت بر اجراي صحيح آن ها و هدايت مباحث مرتبط، نقش تسهيل كننده (Facilitator) را ايفا مي نمايد.
 • برنامه‌ريزي استراتژيك شركت ذوب آهن اصفهان 
 • برنامه‌ريزي استراتژيك شركت پارس سوئيچ 
 • برنامه‌ريزي استراتژيك مجتمع فولاد اسفراين
 • تهيه سند راهبردي شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان شمالي
 • تهيه سند راهبردي شركت شهرك‌هاي صنعتي قزوين
 • برنامه‌ريزي استراتژيك شركت فولمن
 • توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك شركت سايپا ديزل
 • توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
 • تدوين استراتژي و طراحي ساختار سازماني شركت مادر تخصصي پست ج. ا. ا
 • برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي ساختار صنايع ريخته‌گري ايران خودرو
 • برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي و استقرار نظام ارزيابي متوازن (BSC) شركت توليدي، موتور، گيربكس و اكسل سايپا – مگا موتور
 • برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي و استقرار نظام ارزيابي متوازن (BSC) شركت اروند خودرو - گاما
 • طراحي نظام ارزيابي متوازن (BSC) و تسري آن در شركت زامياد
 • مشاوره در طراحي نظام ارزيابي متوازن (BSC) در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
 • مشاوره در طراحي نظام ارزيابي متوازن (BSC) مهندسين مشاور بنياد صنعتي ايران
 • مشاوره در طراحي و تسري نظام ارزيابي متوازن (BSC) شركت امرسان
 • مشاوره در طراحي و تسري نظام ارزيابي متوازن (BSC) صنايع دفاع
 • پياده سازي و ارزيابي استراتژي بر مبناي مدل ارزيابي متوازن (BSC) در شركت شير پاستوريزه پگاه فارس
 • مشاوره در زمينه مديريت استراتژيك و تحول در شركت نازبو
 • مشاوره در زمينه مديريت استراتژيك و تحول در شركت الكتروژن
 • كاهش استراتژيك هزينه شركت پارس الكتريك
 • كاهش استراتژيك هزينه مجتمع صنايع لاستيك كرمان - گروه صنعتي بارز
مقوله "مديريت تحول استراتژيك" به درستي مقوله اصلي مديريت به حساب مي‏آيد و هر بخش از فعاليت‌هاي سازماني به نوعي با آن سرو كار دارد. همساز با الزام‌هاي پيچيده محيط پوياي برون‌سازماني كه در برگيرنده نيروهاي برجسته سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و تكنولوژي است و به پيروي از آن، دگرگوني‏هاي اساسي در زمينه ساختار و تركيب بازار، نيازهاي متمايز مشتريان، و رقابت‌هاي شديد در مقياس جهاني، محيط دروني سازمان‌ها نيز دستخوش دگرگوني‌هاي شگفت‌آوري مي‏شود.. كسب آمادگي استراتژيك براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي محيطي، همسو با پيشرفت‌هاي تندآهنگ تكنولوژي اطلاعات، الزام‌هاي نويني را در ابعاد مديريت طلب مي‏كند كه مستلزم تغيير نگرش به عوامل محيطي، به ويژه عامل انساني و برنامه‌ريزي منابع براي مديريت موثر تغييرات است.

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق

تلفن تماس دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​

شناخت و عارضه یابی سازمانی; مدیریت دانش
4
  
 • تنظیم استراتژی و طراحی سيستم‌هاي بازاریابی، توزیع و فروش
 • طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت هاي بازاریابی، توزیع و فروش
 • تنظیم استراتژي‌ها و طراحی روش‌هاي مدیریت کالا
 • تنظیم استراتژی و برنامه‌ريزي تبليغات
 • تنظیم استراتژی توسعه صادرات
 • تنظیم استراتژی قيمت‌گذاري
 • مشاوره برای بخش‌بندي بازار
 • مشاوره برای بازاریابی صنعتی
 • مشاوره برای بازاریابی خدمات
 • مشاوره برای مدیریت بر نام تجاري
 • تنظیم طرح بازاریابی
 • مشاوره امکان سنجی بازار
 • بررسی رفتار مصرف کننده
 • مشاوره بازاریابی الکترونيكي
 • هدايت تحقیقات بازاریابی
 • راه اندازي سامانه هاي مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • شناخت بازارهای داخلی و خارجی محصولات
 • سنجش رضایت مشتری
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها، و روش‌هاي نوین مدیریت بازار
 • ....

   

رويكرد سازمان مديريت صنعتي حائز ويژگيهاي زير است: 
- نگاه استراتژيك به حوزه بازاريابي و فروش به عنوان يك اصل سازماني
- در نظر داشتن ابزارها، متدولوژي‌ها و دانش‌هاي به روز در زمينه هاي بازاريابي و فروش
 -نگاه كاربردي به پياده سازي نظام درست بازاريابي و فروش در سازمانها و مؤسسات
 - ارتقاء توانمنديهاي مديريتي و كارشناسي در حوزه هاي بازاريابي و فروش به منظور بستر سازي توسعه فردي و توانمندي شغلي
- سازمان با بهره گيري از تخصيص ومشاورين توانمند در حوزه هاي بازاريابي و فروش قادر است در زمينه هاي ذيل خدمات خويش را به مشتريان ارايه نمايد.
 - برگزاري دوره ها وكارگاههاي آموزشي در حوزه هاي بازاريابي، فروش ، تبليغات، برندينگ، CRM
 - انجام تحقيقات بازاريابي با به روزترين روشها و ابزارهاي تحقيق براي سازمانها و مؤسسات
 - طراحي و تدوين كمپين تبليغات با رويكرد IMC
 - طراحي ساختار سازماني و فرآيندها در حوزه بازاريابي و فروش و سازماندهي فعاليتهاي مرتبط در ساختار طراحي شده
 -طراحي و تدوين برنامه جامع بازاريابي Marketing Plan براي سازمانها و مؤسسات توليدي و خدماتي
 -طراحي و تدوين مديريت برند و ارزش گذاري برند
 -طراحي و تدوين ساختار كانال توزيع و سازماندهي نظام پخش وتوزيع
 -طرح ريزي برنامه ريزي با رويكرد تكنيكهاي عملياتي در حوزه توسعه فروش
 -طراحي و تدوين نظام جامع مديريت ارتباط با مشتري CRM با رويكرد تدوين استراتژيها، برنامه ها، اهداف در راستاي مشتري مداري
انسانها از اولين لحظات حيات تا آخرين مرحله زندگي در تلاش و حركت هستند. بعضي از افراد در جستجوي ارزشها و ترويج آنها و برخي به هر وسيله اي به دنبال تحقق آرزوهاي خود هستند. در تمام اين موارد يك وجه مشترك در احوال همه آنها ملاحظه مي شود و آن "نياز" است. جامعه بشري اكنون بيش از هر زمان ديگر با كمبود منابع و نيازهاي متنوع مواجه است. در دنياي امروز دگرگونيهاي بسيار زياد همراه با گسترش رقابت در زمينه هاي متنوع به ويژه در بازارها مشاهده مي شود «تغيير» واژه آشنايي است كه توأم با فرمتها و تهديدهايي براي جوامع وزمينه هاي شغلي مختلف، گاهي عامل رشد و توسعه، و زماني عامل نگراني و تحير و واماندگي مي شود.
كشورها و شركتهايي كه پويايي را هدف خود قرار داده اند . سازندگي و توسعه را در تغيير مي‌يابند و گروهي كه فقط متقاضي بركت بدون حركت هستند. استفاده از بازاريابي كه واژه نارسا و در عين حال جا افتاده و مصطلح براي Marketing است. براي همه شركتها و سازمانهايي كه درصدد هستند بدون تسليم در برابر تغيير حضوري آگاهانه در بازار داشته باشند. ضرورت دارد. آنها بايد تلاش نمايند . تا سياستهاي درست بازاريابي سهم بازار مناسبي را بدست آورند.
با عرضه محصولي خوب با قيمتي مناسب به كارگيري روشهاي مطلوب توزيع استفاده از تبليغات آگاه كننده و جهت دهنده شناسايي رقبا، فرصتها و تهديدهاي محيطي، سهم بازار خود را افزايش دهند و با خلاقيت، ابتكار، انعطاف پذيري و تطبيق منابع نيازها وخواسته هاي مشتريان داخلي وخارجي علاوه بر افزايش سهم بازار و مشتريان خود را حفظ نمايند.
بازاريابي جهت هر حركت آگاهانه وهدفهمند در بازار امروز ضرورت دارد. بازاري كه ديگر نه مرز مي شناسد و نه مشتري خاص در نظر دارد. جهاني شدن بازار پديده اي است كه به تدريج چهره خود را نمايان مي سازد. امروز شعار بازاريابي با يك جمله كوتاه خلاصه مي شود.
"جهاني بينديش، محلي عمل كن"
سازمان مدیریت صنعتی به پشتوانه بیش از 40 سال سابقه ا
نجام پروژه‌های متعدد تحقیقاتی، مشاوره‌ای‌و‌آموزشی،‌شناخت واقع‌بینانه‌ای از مسائل و نیاز‌های مدیریت کشور به دست آورده و می‌کوشند این دستاورد‌ها را در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار دهد.
کارشناسان بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی تلاش می‌کنند تا تجربیات خود را در اختیار نهاد‌های سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، و همچنین سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور قرار داده و از این طریق گامی در جهت اعتلا و توسعه ملی بردارند.

تهران  خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی  - واحد مشاوره و تحقیق

تلفن  دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق : 22024462  فاکس : 22043001​

5
  
 • توسعه و رهبری مدیران حرفه ای ( منابع انسانی)
 • تدوين استراتژي منابع انساني
 • طراحی ، اجرا و برگزاری کانون های ارزیابی ، جذب و استخدام مبتنی بر مدل های شایستگی
 • انجام تجزيه و تحليل شغل و برنامه ريزي نيروي انساني
 • توانمندسازی سازمان‌ها و شركت ها در جذب کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه
 • اجراي نيازسنجي آموزشي و همچنين برنامه ريزي آموزشي كاركنان
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی و توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت‌هاي ارتقای شغل
 • طراحي و استقرار نظام حقوق و دستمزد
 • طراحي و استقرار نظام  مديريت عملكرد كاركنان
 • طراحي و استقرار نظام پاداش كاركنان مبتني بر نظام مديريت عملكرد
 • ارزيابي فرهنگ سازماني
 • جانشين پروري
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهيم، الگوها، و روش‌هاي نوین مدیریت منابع انساني
 • سنجش و اندازه گیری رضایت ، تعهد و تعلق کارکنان
 • عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شركت ها .....

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی  علی رغم توسعه ظرفیت دانش ، نگرش و بنیش مدیران منابع انسانی توسعه و توانمندسازی همه سرمایه های انسانی  آنها نیز می باشد.  راه اندازی مرکز ارزیابی و ارتقاء شایستگی های مدیران با هدف توسعه در حوزه رهبری و مدیریت سرمایه های انسانی یکی دیگر  از رویکردهای خدمات مشاوره منابع انسانی  سازمان  به منظور کمک به تحقق شایسته محوری و شایسته سالاری  در کشور است. 

همچنین بهره گیری از آخرین دستاوردها و مدل های موجود در توسعه و رهبری مدیران با انجام فعالیتهای توسعه ای و شکوفا نمودن قابلیتهای دانشی، نگرشی و مهارتی مدیران ، کارشناسان و ... که موجبات رشد و بالندگی فردی و سازمانی آنان  را درسطح بنگاههای اقتصادی کشور فراهم نماید از دیگر اهداف  و رویکردهای این بخش می باشد . 

 • عارضه يابي، آموزش، تدوين برنامه استراتژيك منابع انساني و استراتژي گل گهر
 • کانون های ارزیابی ، جذب واستخدام بانک ملت
 • انجام بسته خدمات مشاور منابع انساني شركت آب و فاضلاب منطقه دو
 • طراحي و اجراي كانون ارزيابي و توسعه براي مديران عامل و نيروهاي مديريتي عاليفرد
 • همكاري در برگزاري كانون ارزيابي و توسعه براي مديران - معاونت علمي فناوري رئيس جمهور
 • طرح ريزي آموزش و توسعه منابع انساني سازمان و ارزيابان جايزه ملي انرژي
 • توسعه و توانمندسازی مدیران شرکت تولیدی شیوا
 • سنجش و اندازه گیری  رضایت ، تعلق و تعهد کارکنان همراه اول
 • سنجش و اندازه گیری رضایت و تعهد کارکنان شرکت  طراحی و مهندسی صنایع انرژی
 • كارگاه آموزشي منابع انساني فولاد خراسان

اگر فرایندهای سازمان را مانند حلقه های یک زنجیر درنظر بگیریم، فرایند مدیریت منابع انسانی یکی از مهم ترین حلقه های این زنجیر است. دانش مدیریت منابع انسانی در تمام سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی دنیا نقش کلیدی و راهبردی را ایفا می نماید. بسیاری از سازمان های موفق و پیشرو همواره حوزه مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایرر قبا در نظر گرفته اند و با سرمایه گذاری های بهنگام و آگاهانه در این بخش ، گوی سبقت را از دیگر سازمان های رقیب ربوده اند.  پیرامون جایگاه مدیریت منابع انسانی  و ضرورت  و اهمیت این موضوع  در سازمان های ایرانی سازمان مدیریت صنعتی  یکی از ارکان اساسی خدمات مشاوره و تحقیق خود را در حوزه  ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی به سازمان ها شرکت ها و دیگر نهادیای ملی و فراملی  قرارداده است 

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم

تلفن تماس مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462 دورنگار: 22043001

6
  
 • استقرار نظام مديريت كيفيت فراگير (TQM)
 • گسترش عملكرد كيفيت (QFD)
 • استقرار سيستم هاي مديريت براساس استانداردهاي زير به صورت مجزا و بصورت يكپارچه  (IMS)
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO/TS 16949
 • HACCP/ ISO 22000
 • ISO/IEC 17025
 • ISO/TS 29001
 • ISO 10002
 • ISO 10015
 • IRIS
 • HSE
 • طراحي و استقرار سيستم مديريت انرژي/  مديريت مصرف و ارزيابي آن
 • ايجاد سيستم و فرهنگ خود ارزيابي و حركت به سمت تعالي سازماني مبتني بر مدل EFQM
 • طراحي و استقرار سيستم هاي لازم جهت توسعه به‌كارگيري تكنيك‌ها و ابزارهاي كيفيت و بهره‌وري مانند استقرار نظام مديريت آراستگي (5S) و شش سيگما
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهيم، الگوها، و روش‌هاي نوین كيفيت، بهره‌وري و تعالي
 • ....

 

یکی از اهداف اولیه تشکیل و تاسیس سازمان‌، کمک به شرکت‌ها و موسسات جهت توسعه ظرفیت مدیریت به منظور اجرای طرح‌های تحول و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و پیشرفت آنها بوده است. در این راستا، یکی از رویکردهای مهم سازمان در شناسایی مسایل و ارائه راه حل جهت رفع آن‌ها، استفاده از مدل بهره‌وری است. این موضوع از سال‌های دور همواره مورد توجه و اهتمام جدی سازمان بوده و سوابق همکاری سازمان مدیریت صنعتی با سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) از پیش از انقلاب اسلامی گویای این مدعا است و سازمان به عنوان اولین نماینده رسمی APO در ایران شناخته شده است.با توجه به ماهیت مفهوم بهره‌وری، این موضوع ابعاد چندگانه داشته و در واقع شناسایی موانع ارتقای بهره‌وری و ارائه راهکار‌های مرتبط با آن، نیازمند بررسی تمامی زمینه‌ها و فعالیت‌های سازمانی از قبیل فرایند‌های مدیریتی، فرایند‌های تولید و خدمات، فرایند‌های پشتیبانی، منابع انسانی، و غیره است. 
سازمان مدیریت صنعتی با برخورداری از شبکه‌ای از متخصصان و مشاوران خود در زمینه‌های مختلف مدیریت، آمادگی ارائه خدمات جامع مشاوره مدیریت را با تمرکز بر برنامه‌های استراتژیک تحول دارا است و می‌تواند خدمات درخواستی سازمان‌ها را متناسب با نیاز و فضای کسب و کار آنها به صورت سفارشی طراحی و عرضه نماید.
از سوی دیگر، سازمان آمادگی دارد خدمات خود را در حوزه استراتژی و تحول به صورت یکپارچه، از طراحی نظام تا آموزش، تنظیم برنامه تحول و تدوین اقدامات استراتژیک و نیز اجرای آنها بر پایه IT ارائه کند. بهره‌مندی از منابع، امکانات، و ابزارهای آموزشی و برخورداری از مشاوران فناوری اطلاعات و شبکه همکاری با برترین مؤسسات عرضه‌کننده راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، امکان ارائه خدمات یکپارچه را برای سازمان تسهیل نموده است.

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی - واحد مشاوره و تحقیق

تلفن دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق : 22024462 فاکس : 22043001​

منابع انسانی
7
  

خدمات پژوهشی حوزه سیاستگذاری:

 • بررسي انواع سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي بهبود
 • بررسي تأثير قوانين و مقررات بر بنگا‌ه­هاي اقتصادي
 • انجام مطالعات در حوزه اجراي اصل 44 قانون اساسي كشور و فرآيند خصوصي سازي
 • بررسي انواع سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي بهبود

خدمات پژوهشی حوزه اجتماعی- فرهنگی

 • بررسی اخلاق کار در کشور
 • بررسی فرصت­ها و آسیب­های مدیریت مشارکتی در کشور

بررسی پروژه­های فرهنگی و اجتماعی و نتایج حاصله

خدمات پژوهشی حوزه بازار و محیط کسب و کار:

 • بررسي بازار كالاها و خدمات در داخل كشور و در سطح بين‌المللي
 • شناخت اقتصاد، صنايع و محيط كسب و كار كشورها

بررسي اثرات پيمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي بر اقتصاد كشور و صنايع مختلف

خدمات پژوهشی حوزه صنعت

 • تدوين برنامه توسعه صنعتي در سطح استان‌هاي كشور
 • بررسي و ارزيابي وضعيت اقتصادي-  مالي بنگاه­هاي اقتصادي
 • بررسي صنايع ايران و مطالعات تطبيقي صنايع از زواياي مختلف


 


 

 


 


 

 
حوزه مشاوره وتحقیق سازمان مديريت صنعتي، علاوه بر مسائل و مشكلات شناخته شده جاري،نيازهاي نهفته و مشكلات پیش روی مديران و رهبران سازمان­ها را هم در دستور کار دارد. براي اين منظور، با بررسي ظرفيت‌ها و تنگناهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور، مديران و سياست‌گذاران را در ايفاي مسئوليت‌هاي خود ياري مي‌رساند و دانش نظري و عملي مورد نياز رهبران سازماني را پيشاپيش توسعه مي‌دهد. از این رو خدمات پژوهشي سازمان مدیریت صنعتی در دو سطح خرد و كلان  و در حوزه­های متنوع، متناسب با نیازهای کارفرمایان حاکمیتی و بخش خصوصی ارائه می­گردد.

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق

تلفن تماس دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​

8
  

برخی از مهمترین فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی در این حوزه نظیر :

1)      مطالعات  مربوط به روابط اقتصادی بین المللی: بررسی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی

2)    مطالعات در حوزه شاخص های سنجش رشد وتوسعه فضای کسب وکار: بررسی و آنالیز شاخص های ارزیابی و رتبه بندی در بخش های مختلف فضای کسب وکار و تبیین نقش آن در ایران و جهان

3)    اندازه گیری و تحلیل بازار (سهم، ریسک و آنالیز بازار): اندازه گیری، ارزیابی و تحلیل سهم بازارهای چهارگانه ی کار و نیروی انسانی، مالی، پولی و سرمایه، کالا و خدمات، مواد اولیه برای بنگاه ها در صنایع مختلف

 • بازارکار: بررسی مسایل ومشکلات کار در سطح بنگاه، صنعت و کشور
 • بازارکالاها وخدمات: بررسی بازار بسیاری از کالاها و خدمات در داخل کشور ودر سطح بین المللی
 • بازار سرمایه: بررسی بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی و خدماتی مختلف
 • بازار مواد اولیه: بررسی بازارهای تأمین، توزیع مواد اولیه در حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی

4)     پیش بینی وضعیت صنعت و اقتصاد: پیش بینی، آینده نگاری و تبیین سناریوهای محتمل از آینده و شرایط آینده حوزه های مختلف صنعت و اقتصاد و همچنین مطالعه چشم انداز بدلیل فعالیت ها در سطح یک صنعت خاص

5)     بررسی فرصت های سرمایه گذاری داخلی: بررسی فرصت های سرمایه گذاری داخلی در بخش های مختلف و درمناطق مختلف جغرافیایی

6)     بررسی قوانین و مقررات در حوزه های سیاستگزاری: نقد، ارزیابی و عارضه یابی سیاست ها و قوانین راهبردی و مؤثر بر فضای کسب وکار و تبیین ضعف ها و فرصت های آن

7)     بررسی برنامه های توسعه کشور: مطالعه و تدوین برنامه های توسعه کشور در بخش های مختلف صنعت و اقتصاد در سطوح استانی وملی

8)    مطالعات اقتصادی اجتماعی: بررسی مسائل و مشکلات حاصل از تحولات اجتماعی مؤثر بر فضای کسب وکار در سطوح بخشی وکلان 


 

بخش وسیعی از پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی بطور مشخص در سطوح زیر صورت می پذیرد:

 1. سطح فرابنگاهی/ حاکمیتی  و یا  حاکمیتی /سیاستگذاری:  در این سطح به موضوعات مرتبط با محیط کسب وکار، بخشی و ملی پرداخته می شود وهدف آن تبیین و تسهیل فعالیت ها و مأموریت های وزارت خانه ها و بخش حاکمیتی دولت، مجلس و سازمان های بزرگ راهبردی و تصمیم گیری می باشد. سازمان مدیریت صنعتی، با دارا بودن مجوز انجام فعالیت های پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در تلاش است تا علاوه بر مدیران بنگاه دقیق تری نسبت به محیط کسب وکار و یا مسائل مدیریتی و اجتماعی کشور داشته باشند و اقدام مؤثرتری را در پیش گیرند.

 ​


 

 ​


 

یکی دیگر از ارکان فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی ارائه خدمات پژوهشی  و مطالعت مدیریتی است.پژوهش  و تحقیقی بویژه در حوزه تحقیقات مدیریتی کلان یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت وتوسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش وتولید علم استوار است. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت وتوسعه پایدار سازمان مدیریت صنعتی به شمار می آید. اصولاً پیشرفت و توسعة سازمان، ارتباط مستقیمی با پژوهش دارد و رشد و توسعة سازمان مرهون سرمایه گذاری در این بخش است. حجم وسیع پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی بطور مشخص در دو سطح انجام می شود:  

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق

تلفن تماس دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​

9
  

 

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در اجرای طرح های شناخت و عارضه یابی حفظ، تداوم و ارتقای رقابت پذیری ، شناسایی به موقع علائم مشکل و ریشه علتها ویافتن راه حل مناسب برای رفع موانع از یکسو و شناخت فرصت ها و اقدامات بایسته از سوئی دیگر در سازمان ها می باشد.

برخی از طرح های انجام شده :

 • ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود سازمان ميادين ميوه و تره بار و فراورده هاي كشاورزي
 • شناخت و عارضه يابي شركت مهندسي سازمند صنعت
 • شناخت و عارضه يابي شركت مهندس برازش صنعت
 • شناخت عارضه يابي شركت پويا ساز اصيل
 • شناخت عارضه يابي شركت گروه صنعتي زيست بست پرشيا
 • شناخت و عارضه يابي شركت صنايع طراحي و مهندسي قطعات دقيق آسيا
 • عارضه يابي شركت برودتي پارسا سازان
 • عارضه يابي شركت رامو
 • ...

در سالهای اخیر موضوعی که بیش از پیش سازمانها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نموده است، ایجاد تغییر و تحول به موقع و بهبود وضعیت سازمان در راستای ارتقا بهره وری و رقابت‌پذیری است. سازمان ها سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي هستند كه براي بقاء و تداوم حيات خود با محيط در تعامل هستند. شتاب، تغيير و تحولات محيطي، سازمان ها را وادار به انطباق با شرايط موجود و آتي به منظور تداوم حيات و بقاء مي‌نمايد و لازمه تداوم حيات و بقاء، رشد، تكامل و حركت به سوي بلوغ و برتري سازماني مي‌باشد و اين امر مستلزم تغيير، اصلاح و بهبود وضعيت سازماني است. از طرفي، شرط لازم براي تغيير، اصلاح و بهبود، شناخت عارضه‌هاي سازماني مي‌باشد. برای دستیابی به این هدف انجام مطالعات عارضه‌یابی سازمانی در فرآیند پشتیبانی از ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری سازمان‌ها، یکی از الزامات اولیه و شرط لازم برای صرف منابع جهت انجام هرگونه اقدام نتیجه بخش در فرآیند حفظ، تداوم و ارتقا رقابت‌پذیری در آن در سازمانها محسوب می گردد. ارائه مدلهای عارضه‌یابی در حوزه مدیریت تحول در سازمانها از دیرباز مورد توجه متخصصان و دانشمندان علم مدیریت و مهندسی سازمانها بوده است. .سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین نهاد پیشرو در توسعه و تحول مدیریت کشور نیز در این عرصه فعالیت های زیادی انجام داده است. حاصل این مطالعات و تحقیقات از یک سو و از سوی دیگر عملیاتی سازی آن در سازمان‌های مختلف به صورت اجرای طرح های مشاوره ای توانسته است ضمن ایجاد بدنه دانشی در این حوزه به ایجاد یک نظام منسجم برای خود عارضه‌یابی دوره‌ای توسط مدیران سازمان ها و شناسایی به موقع علائم و ریشه‌های مشکل و یافتن راه حلهای مناسب و الویت‌بندی شده برای حل آنها با توجه به امکانات در دسترس سازمان عارضه‌یابی شونده بوده است نیز بیانجامد. که این ظرفیت در تیم مشاورین سازمان مدیریت صنعتی قابل دسترس می باشد.

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق 

تلفن تماس  دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​

10
  
    طراحي ساختار سازماني و فرآيندها در حوزه مديريت توليد و عمليات و سازماندهي فعاليتهاي مرتبط در ساختار طراحي شده
 • طراحي نظام مديريت زنجيره تامين
 • طراحي سيستم جامع نگهداري و تعميرات
 • طراحي سيستم  برنامه ريزي و كنترل توليد
 • طراحي سيستم  برنامه ريزي و كنترل مواد
 • طراحي سيستم كنترل موجودي و انبارها
 • طراحي لي اوت و چيدمان توليد وانبارها
 • طراحي سيستم پاداش افزايش توليد
 • زمان سنجي فعاليت هادرفرايندهاي مختلف
 • ظرفيت سنجي انجام فعاليت ها درحوزه هاي مختلف
 • طراحي سيستم هاي توليد و ارائه خدمت
 • ارزيابي عملكرد واحدها و شعب مشابه در سازمان هاي خدمت گرا نظير بانك ها؛ هتل ها؛ بيمارستان ها و... 
 • برگزاری سمینارهای موضوعی و مشترک
 • نگاه استراتژيك به حوزه مديريت توليد و عمليات به عنوان يك عامل ارزش آفرين براي ذينفعان
 • نگرش كاربردي به پياده سازي نظام مديريت توليد و عمليات در سازمان ها و موسسات
 • استفاده از ابزارها، متدولوژي ها و دانش هاي به روز در حوزه مديريت توليد و عمليات
 • ارتقا توانمندي هاي مديريتي و كارشناسي در حوزه مديريت توليد و عمليات به منظور بستر سازي توسعه فردي و توانمندي شغلي
  طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت ديزل سنگين ايران
 • طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران
 • طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت دخانيات گيلان
 • طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت ماشين سازي اراك
 • طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات مجتمع فولاد اسفراين
 • زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت توليدي برفاب
 • زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت گسترش دارويي ايران
 • زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت توليدي آزمايش
 • زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت دخانيات گيلان
 • شناسايي دلايل تاخيرات پروژه هاي پتروشيمي در كشور
 • زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت لوازم خانگي آردل
 • زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت سينا دارو
 • طراحي سيستم برنامه ريزي توليد شركت نساجي حرير
 • طراحي سيستم ارزيابي كيفيت خدمات  مجتمع پتروشيمي آرياساسول
 • طراحي آموزش و راه اندازي سيستم جامع نگهداري و تعميرات شركت مترو تهران
 • طراحي سيستم جامع نگهداري و تعميرات شركت قطارهاي مسافري رجا
مبحث مديريت توليد و عمليات از دوران پيدايش جامعه صنعتي زماني كه توليد؛ محور توسعه قرار گرفت به عنوان شاخه ايي از علم مديريت مطرح گرديد. در آن زمان با استفاده از دانش مديريت توليد و عمليات ؛ مديران سعي مي كردند تا مسائل مربوط به حوزه توليد را با نگاه علمي بررسي نموده و براي آن راه حل ارائه نمايند. در اين دوران با تكيه بر دانش مديريت توليد و عمليات  براي اولين بار محاسبات زمانسنجي يعني تعيين زمان استاندارد لازم براي توليد يك واحد محصول انجام و بر اساس نتايج حاصل از آن مشكل هميشگي بين كارگر و كارفرما يعني تعيين ظرفيت عملي توليد محقق گرديد.
در شرايط  امروز يعني در دوران جوامع فراصنعتي با پر رنگ شدن نقش خدمات در اقتصاد جوامع؛ مديريت توليد و عمليات  به عنوان يك ركن اساسي در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي  ايفاي نقش مي نمايد.  امروزه شركت هاي پيشرو با استفاده از مديران مجرب در حوزه مديريت توليد و عمليات هم فعاليت هاي  مربوط به حوزه خدماتي و هم فعاليت هاي مربوط به حوزه ساخت وتوليدي خود را  راهبري نموده و با خلق ارزش براي ذي نفعان  جايگاه ويژه اي براي  خود در بازار هاي ابر رقابتي ايجاد نموده اند.

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم

تلفن تماس مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462 دورنگار: 22043001

11
  
12
  
 • تدوين طرح كسب و كار
 • تدوين استراتژي هاي مالي
 • مشاوره هاي سرمايه‌گذاري
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي توجيه اقتصادي
 • مطالعات بازار جهت شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
 • مديريت سبد سرمايه‌گذاري ( Portfolio Management)
 • پوشش ريسك(  (Hedging
 • ارزيابي موشكافانه تجاري   (Due Diligence)
 • تحلیل و ارزيابي ريسك
 • تحليل بنيادي صنايع مختلف براي متقاضيان سرمايه‌گذاري و استفاده در ارزيابي‌ها
 • مشاوره به شركت هاي متقاضي ورود به بورس
 • مشاوره تامين مالي از منابع خارجي و تهيه گزارش‌هاي توجيهي قابل قبول بانك ها              (  (Bankable Report
 • طراحي نظام بودجه ريزي
 • طراحي سيستم هاي مالي
 • انجام مطالعات كاهش هزينه‌ها
 • مهندسی مالي و اصلاح ساختار مالي
 • طراحی نظام حسابرسي مديريت
 • مشاوره به شركت‌هاي طرفين ادغام در ارزيابي‌هاي موشكافانه و ارزيابي سهام آنها و ارائه راه‌حل‌هاي كارشناسي
 • تهيه نسبت‌هاي مالي ميانگين صنعت ايران
 • تامین اطلاعات و تحلیل های لازم اقتصادی، صنعتی برای سیاستگزاران، تحلیگران و مدیران ارشد بنگاه ها
 • مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم، الگوها، و روش‌هاي نوين مديريت مالي
 • ....

   

وجود طيف وسيعي از تخصص‌هاي مالي، اقتصادي و سرمايه‌گذاري در خانواده سازمان مديريت صنعتي (از جمله شركاي كاري و تجاري آن) توانمندي ارائه تحليل‌هاي همه جانبه و فراگير را در درون سازمان به وديعه نهاده است. سازمان مديريت صنعتي به عنوان يكي از نخستين كانون‌هاي توامان دانش‌محور و صنعت‌محور كشور، هسته كارشناسي مناسبي را براي ارائه خدمات تحليلي در خود و پيرامون خود پرورش داده است. اين تحليل‌ها بسته به نياز بازار مي‌تواند در سطوح مختلف (خرد و كلان) و يا از يك صنعت به صنعت ديگر متفاوت باشد. براي مثال ارائه تحليل‌هاي مالي در سطح يك شركت مي‌تواند تا بررسي اقلام ريز بهاي تمام شده و تحليل حساسيت سودآوري پيش رود و از سوي ديگر در نگاهي كلان، دستاورد‌هاي اين تحليل در مجموعه‌اي از شركت‌هاي فعال در يك صنعت، تصويري از يك تحليل كلان‌تر و نقاط كليدي يك صنعت را ترسيم نمايد.
سازمان مديريت صنعتي، به واسطه برخورداري از نيرو‌هاي كارشناسي داخلي، اعضاي هيات علمي، و نيز به پشتوانه ارتباط گسترده با مجامع علمي و حرفه‌اي داخلي و بين‌المللي همواره از پتانسيل بالايي در ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزشي، و پژوهشي در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري برخوردار بوده و خواهد بود.
يكي از اعضاي شبكه همكار سازمان، شركت فرگوسن است كه درسال 1893 تحت عنوان "مؤسسه حسابداران خبره" كار خود را در كشور هندوستان آغاز و پس از گذشت 115 سال فعاليت، تبديل به يكي از شركت‌هاي پيشتاز هندي در صنعت مشاوره شده است. اين شركت در حال حاضر با استفاده از خدمات 800 نفر از متخصصين و خبرگان صنعت در قالب تيم‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف به ارائه خدمات مشاوره‌اي مشغول است. از نقاط قوت روابط همكاري شركت فرگوسن و سازمان مديريت صنعتي در حوزه ارائه خدمات مشاوره مالي، سابقه طولاني آن شركت در اين زمينه و تيم كارشناسي ماهر و عضو در انجمن حسابداران خبره انگليس (CA) است.

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم

تلفن تماس مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462 دورنگار: 22043001

13
  
1-  برنامه‌ریزی جامع و تدوین نقشه راه توسعه مديريت دانش
 • تدوين برنامة جامع مديريت دانش سازماني
 • برنامه ريزي معماري دانش سازماني
  2- تدوین نقشه دانش سازمان
 • نقشة فرایندی دانش
 •  نقشة منابع دانش
 • نقشة ساختاري دانش 

3- ثبت و تدوين برترين تجارب

 •  مستند سازي دانش و درس‌آموخته‌هاي پروژه‌
 •  كسب دانش و مستندسازي تجارب مديران و خبرگان
 • بازنمایی دانش به منظور ارائه دانش اکتساب شده به گویاترین شکل و با هدف ایجاد قابلیت بهره‌برداری از آن
4-  توسعه فرايندهاي تسهيم دانش
 • طراحي و توسعه بسترهاي تعاملات رودررو؛ مانند انجمن تجارب يا (CoP)
 • راه ­حل­هاي مبتني بر فناوري اطلاعات؛ مانند پورتال دانشي
5- راه‌اندازي نظام جامع مديريت دانش
 • راه‌اندازي نظام مديريت دانش سازماني
 • راه‌اندازي نظام مديريت دانش پروژه و طرح
6-  آموزش و فرهنگ ­سازي از طريق برگزاري دوره­ها و  كارگاه­هاي تخصصي مديريت دانش
     نگاه جامع به مديريت دانش سازماني (مديريت دانش، يادگيري سازماني، سرمايه‌هاي فکري،  نوآوري و مديريت مستندات)
 •       ارائه راه‌حل‌های مدیریت دانشی متناسب‌سازی شده با توجه به نیازها و اقتضائات سازمان
 • در نظر داشتن نگاه بلند مدت ايجاد نظام جامع مديريت دانش در كنار ارائة راه‌كارهاي زودبازده (بسته‌هاي موفقيت) با هدف ايجاد انگيزه براي اجراي اقدامات بلند مدت
 •   نگاه جدي و عميق به مديريت تغيير به‌عنوان پيشران اصلي پروژه و زمينه‌ساز ايجاد پياده‌سازي بنيادين نظام مديريت دانش
 •  نگاه انسان محور به توسعة مديريت دانش به‌جاي نگاه ابزار محور

برخي از تجارب سازمان مديريت صنعتي در حوزه مديريت دانش :
 • طراحي بانك دانشی پروژه های شركت احداث صنعت (EPC
 •  مستندسازی تجارب مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • تدوین تجارب برتر (best practices) پالایشگاه اراک
 • مستندسازی تجارب مدیران سازمان مدیریت صنعتی 
 • ثبت و تدوين تجارب برتر حوزه تحول اداري شهرداري تهران 
 •  مستند سازي تجارب در مركز آمار ايران
 • ...

امروزه مديران هوشمند دريافته‌اند كه دانش و اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترين جنبة سرمايه‌هاي فکری سازمان، منابع با ارزشي هستند كه مي‌توانند در جهت دستيابي به اهداف استراتژیک، نقش مؤثري ايفا نمايد. آگاهي سازمان‌ها نسبت به اهميت دانش، آن‌ها را بر آن داشته است كه به‌دنبال ايجاد فرآيندهايي براي مديريت اين جنبه از سرمايه‌هاي ارزشمند سازمان باشند.

مديريت دانش فرآيندي است که به انتخاب، سازماندهي، توزيع و توليد دانش و تجربه براي کسب مزيت رقابتي کمک مي‌کند. در واقع مديريت دانش همان اداره كردن جريان روان دانش و رساندن آن به كاربران نيازمند آن است، تا با كمك دانش دريافتي با كيفيت و سرعت بيشتر عمل كنند. از اين رو مي‌توان گفت مديريت دانش ابزاري براي افزايش "هوشمندي كسب و كار"، كه مهم‌ترين وسيله سودآوري در محيط كسب و كار امروزي است، مي‌باشد. در بازارهاي پوياي امروز، شركت‌ها براي پيروزي به بهرة هوشي بسيار بالايي نياز دارند. آن‌چه بهرة هوشي سازمان را بالا مي‌برد، يادگيري فردي كاركنان و نيز يادگيري جمعي در ساية برخورد و تعامل اندیشه‌های مختلف با یک‌ديگر است.

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم

تلفن تماس مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462 دورنگار: 22043001

مدیریت دانش
14
  

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در این خدمت ارائه خدمات در همه موضوعات مشاوره و تحقیق نظیر بازاریابی ، منابع انسانی ، استراتژیک ، و ... با روش و رویکرد ارائه مشاوره های کلینیکی می باشد.​

خدمات مشاوره مدیریت در دو قالب، خدمات مشاوره مدیریت بصورت پروژه با حجم مشخص و خدمات مشاوره مدیریت به صورت کلینیکی یا بالینی ارائه می شود. رویکرد کلینیک مشاوره در ارائه خدمات مشاوره، شامل تشخیص مسئله کارفرما که مستلزم تعریف مجدد مسئله است، ارائه راه کارها و توصیه هایی بر مبنای شناخت مسئله، کمک به اجرای راه کارها وتسهیل یادگیری کارفرما می باشد.

ویژگی های متمایز کننده خدمات کلینیکی سازمان شامل ارائه راه حل کاربردی، هزینه ی پایین و سرعت بالای حل مسئله، ارائه خدمات مشاوره در تمامی حوزه های مدیریتی و به عبارت دیگر ارائه راه حل های جامع به مشتری ( بازاریابی ، فروش، منابع انسانی و ...)، تعدد خبرگان در هر حوزه، امکان انتخاب و تعویض خبرگان و وجود سابقه فعالیت 50 ساله ی مشاورین و خبرگان برجسته سازمان از مهمترین مزایای بهره گیری از خدمات کلینیک مشاوره مدیریت می باشد.

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم    

تلفن تماس  مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462   دورنگار: 22043001

16
  
 • اجراي فرآيند‌هاي بهبود ارزش
 • برنامه‌ريزي ارزش: بهبود ارزش بر روي يك برنامه يا در مراحل ابتدايي و شناخت يك پروژه
 • مديريت ارزش: بهبود ارزش بر روي يك فرآيند مديريتي يا برنامه بهره‌برداري
 • تحليل/ مهندسي ارزش: بهبود ارزش بر روي يك محصول، طرح يا پروژه در زماني كه ابعاد فني و مهندسي آن مشخص شده است.
 • مهندسي ارزش در زمان اجرا
 •    پشتيباني از فرآيند‌هاي بهبود ارزش
 • مديريت(مديريت طرح) برنامه بهبود ارزش: مديريت اجرايي برنامه‌ها و پروژه‌هاي مهندسي ارزش به نمايندگي از كارفرما به عنوان مدير طرح.
 • پياده‌سازي مهندسي ارزش: طرح‌هاي جامع و گسترده  آموزش، فرهنگ‌سازي، بسترسازي و آماده‌سازي سازمان براي بهره‌گيري از مهندسي ارزش.
 • كنترل و نظارت فرآيند‌هاي بهبود ارزش
 • تحقيق و پژوهش فرآيند‌هاي بهبود ارزش
 • توسعه مهارت‌هاي مهندسي ارزش  شامل دوره ها وکارگاه های اموزشی
 • آشنايي با مهندسي ارزش
 • کارگاه اجرای متدولوژي مهندسي ارزش
 • كارگاه تحليل كاركرد
 • كارگاه  پرورش تسهيلگري
 • تشخيص صلاحيت مهندسي ارزش
 • تشخيص صلاحيت  متخصصان  ومشاوران مهندسي ارزش
 • ارزيابي مطالعات مهندسي ارزش
 • ارزيابي آموزش‌هاي مهندسي ارزش

تعریف مهندسی ارزش ، اهداف ومزایا :

مهندسی ارزش یک روش حل مسئله بصورت سیستماتیک و هدفمند و بر پایه کار گروهی وخلاقیت  می باشد که به عنوان یک ابزار قوی و موثر مدیریتی در راستای بهینه سازی وارتقاء بهروری عملیات و دسترسی به اهداف، شناخته شده است .

مهندسی ارزش بیش از 60 سال است که به عنوان یک روش موثر سیستماتیک و هدفمند در بهینه سازی و ارتقاء بهروری فعالیت ها  به کار گرفته می شود ، بطوریکه نتایچ حاصله از آن کاملاً  قابل لمس ،  کاربردی و  اجرایی   می باشد.

در این روش ابتدا اهدافی که می باید به آنها دست یافت مشخص شده و سپس با محوریت آنها و از طریق مطالعات گروهی و بر پایه خلاقیت می توان در کوتاه ترین زمان ممکن به گزینه هایی که تحقق اهداف رامیسر می نمایند دست یافت . از مزایای بارز این روش می توان موارد زیر را عنوان نمود :

 • با توجه به اینکه مطالعات از طریق کار گروهی و حضور جمیع تخصص ها و مسئولیت ها در گروه ها انجام می شود ، کیفیت نتایج حاصله تضمین می گردند .
 • با توجه به اینکه لازم است اکثریت بالای اعضاء تیم مطالعات از مجریان موضوع مورد مطالعه باشند ، بنابراین گزینه ها و راه حلهای برخواسته ، از ضمانت اجرایی قوی برخوردار می باشند .
 • کوتاه مدت بودن زمان اجرا تا اخذ راه حلها و گزینه های نهایی.
 • ترغیب و توسعه فعالیت های گروهی و نوآور .
 • ارتقاء دانش

همچنین مهندسی ارزش به عنوان یک روش حل مسئله ، کاربردها واهداف   بسیار متفاوتی دارد که از مهمترین آنها می توان دسترسی به موارد ذیل از طریق بهینه سازی عملیات ، فرآیندها ، طراحی ، تکنولوژی ، تأمین و غیره  نام برد

 • کاهش هزینه های سرمایه گذاری
 • ارتقاء کیفیت
 • کاهش زمانهای عملیات
 • امکان سنجی
 • تامین نیازهای مشتری وافزایش رضایت مندی انان
 • کاهش هزینه های بهره برداری
 • بهینه سازی فرآیندها
 • مقابله با بحران
 • بهینه سازی طراحی
 • افزایش تولید وسهم بازار وحصول اطمینان برای سود اوری
 • افزایش توان رقابت در بازار

امروزه اطمينان از اين تكنيك و دامنه كاربرد آن تا بدانجا پيش رفته است كه انجمن بين‌المللي مهندسي ارزش چنين ادعا مي‌كند: «متدولوژي ارزش اين نويد بزرگ را مي‌دهد كه با ادامه روند افزايش و بهبود ارزش محصولات، خدمات، سيستم‌ها و پروژه‌هاي عمراني، مي‌تواند مشكلات هزاره جديد را حل نمايد».

سازمان مديريت صنعتي در راستاي ماموريت خود كه كمك به ارتقاء كيفيت، اثربخشي، كارايي و توسعه ظرفيت مديريت كشور از طريق مشاوره، آموزش و تحقيق مي‌باشد، و به پشتوانه بيش از 55 سال حضور موثر در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور  و انجام هزاران طرح مشاوره اي و تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف استراتژي و تحول، عارضه يابي، توليد و عمليات، كيفيت، سازمان دهي، منابع انساني، ........ و آموزش بيش از صد ها هزار نفر مدير، كارشناس و كاركنان بخش هاي مختلف، خدمات مهندسي ارزش را به منظور بهبود كارايي و اثربخشي اهداف مرتبط با طرح ها، پروژه ها و فعاليت ها توسط مشاوران و كارشناسان متخصص به شركت ها و سازمان ها ارائه می نماید.

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق

تلفن تماس دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​

17
  

شماری از مزایای کانون ارزیابی با بهره گیری از ظرفیت خدمات مشاوره سازمان مدیریت صنعتی:

 • پیشینه طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه، به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو این حوزه در کشور، از سال 1381
 • تجربه ارزیابی بیش از 5000 مدیر ارشد، مدیر، سرپرست و کارشناس در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های مختلف حاکمیتی، خدماتی و صنعتی
 • طراحی و متناسب‌سازی ابزارها و تمرین‌های اختصاصی برای کانون دولت، متناسب با چالش‌های شغلی جامعه مخاطب، شایستگی‌های مدیران دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط
 • تیم ارزیابان حرفه‌ای و تایید صلاحیت شده مجرب، دارای سوابق مدیریتی و مشاوره‌ای در شاخه‌های مختلف خدماتی و صنعتی، که متناسب با مشخصات جمعیت شناختی مخاطبین (سن، جنسیت، تحصیلات، شغل مورد ارزیابی و سوابق) انتخاب می‌گردند. این تیم از میان 60 نفر افراد تایید صلاحیت شده، که از میان 200 نفر شرکت کننده در آکادمی پرورش ارزیاب حرفه‌ای سازمان مدیریت صنعتی در طی سال‌های گذشته، موفق به کسب مدرک صلاحیت ارزیابی در کانون شده‌اند، انتخاب خواهند شد.​

کانون ارزیابی مدیران حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی

دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان اداری و استخدامی کشور

آماده ارایه خدمات به نهادها، سازمان ها و دستگاه های دولتی در برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه

سازمان مدیریت صنعتی با پشتوانه بیش از 50 سال خدمات مشاوره‌‌ای و آموزشی در حوزه مدیریت، به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه در کشور از سال 1381، دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری کانون‌های ارزیابی مدیران حرفه‌ای در کشور مطابق با بخشنامه 1657363 مورخ 4/11/96 از سازمان اداری و استخدامی کشور آماده ارایه خدمات به سازمان‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی است.

در ذیل توضیحات این بخشنامه ارائه شده است:

نظر به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، معطوف به اجرای مواد 9 و 12 برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی، و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری و همچنین شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393  این شورا) مبنی بر سنجش شایستگی‌های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران قبل از انتصاب و یا ارتقا به سطوح بعدی بر مبنای کانون ارزیابی، این سازمان مبتنی بر تجارب ارزشمند بومی و همچنین تحقیق و توسعه مستمر در خصوص تجارب موفق بین‌المللی، کانون‌های ارزیابی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی، را با عنوان "کانون ارزیابی مدیران حرفه‌ای دولت" طراحی و آماده ارائه خدمات نموده است. 

اصل گواهی صلاحیت ارزیابی مدیران دولت​

دستگاها، سازمان ها و شرکت های دولتی  متقاضی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و معرفی مدیران، با واحد مدیریت مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی، تماس حاصل نمایند.

شماره  تماس: 22024462

نمابر: 22043001

و یا از طریق آدرس adc@imi.ir درخواست خود را ایمیل نمایند.​