آکادمی پرورش ارزیاب

​​​​​​آکادمی پرورش ارزیاب کانون­های ارزیابی و توسعه مدیران

دوره  های پرورش ارزیاب حرفه ای  

آکادمی پرورش ارزیاب حرفه­ای سازمان مدیریت صنعتی جهت پرورش و رتبه بندی ارزیابان حرفه­ای کانون­ های ارزیابی و توسعه در ایران تاسیس شده است و تنها مرکزی است که صلاحیت ارزیابان کانون را تایید می نماید. طی 20 دوره تاکنون بیش از 289 نفر در دوره­ های پرورش ارزیاب این آکادمی آموزش دیده­ ​اند. با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایجاد شبکه ­های یادگیری، مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه­های منابع انسانی، روان‌شناسی و مدیریت را با ظرایف برگزاری کانون­های ارزیابی و توسعه، آشنا کرده و با پرورش ارزیابان حرفه ای و تخصصی برای صنایع گوناگون،  سازمان‌ها و سایر مؤسسات مشاوره‌ای را در مسیر تحقّق شایسته‌محوری، مورد حمایت قرار می‌دهیم. خدمات و فعالیت های این آکادمی عبارت است از:

  • طراحی مدل و سیستم سنجش شایستگی ارزیابان
  • برگزاری دوره های پرورش ارزیاب حرفه ایICPA در 4 سطح
  • احراز صلاحیت و رتبه بندی ارزیابان حرفه ای
  • تشکیل  و راهبری جامعه ارزیابان حرفه ای در ایران.

​​اطلاعات بیشتر : ​ اطلاعات بیشتر و ثبت نام​