طرح ها و پروژه ها

طرح ها و پروژه ها

خدمات‌مشاوره‌ای و پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی:
سازمان‌مدیریت‌صنعتی‌در‌فرآیند ارایه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی خود، حسب نیاز و تقاضای کارفرمایان، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفا می‌کند:
به عنوان "مشاور مادر" در فرآیند اجرای طرح‌های کلان مشاوره ای و پژوهشی ارایه خدمات مشاوره بالینی در فرآیند اجرای عملیات توسط کارفرما؛
طراحی و ارایه خدمات آموزشی - مشاوره ای کاربردی دارای اثرات بهبود سریع در عملکرد موسسات؛
خدمات نظارت کیفی - تخصصی بر اجرای طرح‌های مشاوره‌ای و پژوهشی؛
عارضه‌یابی و حسابرسی عملیات جهت یافتن گلوگاه‌ها در روان‌سازی عملیات طراحی سیستم های و فرآیندهای عملیاتی و ساختار سازمانی؛
انجام پژوهش‌های مختلف پایه ای؛
کاربردی و توسعه ای.
خدمات مشاوره و تحقیقاتی در حوزه‌های ذکر شده را ارایه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر حوزه، از میله سترسی سریع، موجود در سمت راست، حوزه مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی آن کلیک نمایید.