استراتژی و تحول
مقدمه / معرفی اجمالی
مقوله "مديريت تحول استراتژيك" به درستي مقوله اصلي مديريت به حساب مي‏آيد و هر بخش از فعاليت‌هاي سازماني به نوعي با آن سرو كار دارد. همساز با الزام‌هاي پيچيده محيط پوياي برون‌سازماني كه در برگيرنده نيروهاي برجسته سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و تكنولوژي است و به پيروي از آن، دگرگوني‏هاي اساسي در زمينه ساختار و تركيب بازار، نيازهاي متمايز مشتريان، و رقابت‌هاي شديد در مقياس جهاني، محيط دروني سازمان‌ها نيز دستخوش دگرگوني‌هاي شگفت‌آوري مي‏شود.. كسب آمادگي استراتژيك براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي محيطي، همسو با پيشرفت‌هاي تندآهنگ تكنولوژي اطلاعات، الزام‌هاي نويني را در ابعاد مديريت طلب مي‏كند كه مستلزم تغيير نگرش به عوامل محيطي، به ويژه عامل انساني و برنامه‌ريزي منابع براي مديريت موثر تغييرات است.
رويكرد سازمان
 
توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك امري تدريجي و بي انتها است و ديدگاه سازمان در پروژ هاي مشاوره اي مديريت استراتژيك و تحول ، تلاشي مستمر و هدفمند براي آغاز مناسب يك حركت دراز مدت در اين زمينه در سازمان مشتري مي باشد. نگرش سنتي در برنامه ريزي استراتژيك، بر اين باور است كه مشاور يا واحد برنامه ريزي در سازمان مي تواند بر اساس مطالعات مستقل خود، استراتژي هاي ثمربخشي براي ايجاد تحول در سازمان طراحي نموده تا پس از تصويب هيئت مديره در قالب برنامه استراتژيك سازمان به مرحله اجرا درآيند. اين در حالي است كه عدم كارآيي اين نگرش به تجربه ثابت شده است. سازمان هاي موفق دنيا از دهه 70 ميلادي به بطلان اين نگرش پي برده‌‌اند. پيچيدگي موضوع، شرايط متحول محيطي، ضرورت وجود تعالي پويا بين سازمان و محيط بيروني و مهم تر از همه فقدان احساس تعلق و نبود انگيزه قوي براي پياده ساختن برنامه اي كه به وسيله ديگران طراحي شده است، از عوامل و موانع عدم اجراي برنامه هاي تهيه شده به وسيله اين رويكرد مي باشند.
 
 رويكرد مورد نظر سازمان مديريت صنعتي در پروژ هاي مشاوره اي مديريت استراتژيك و تحو ل،مشاور را نه در نقش برنامه‌‌ريز و استراتژيست، بلكه در نقش عامل توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك در سازمان مشتري مي‌‌بيند. براساس اين نگرش، مديران ارشد و تصميم‌‌گيران (در قالب كميته راهبري) و مديران و كارشناسان كليدي (در قالب تيم هاي كارشناسي) در طراحي ، تدوين ، اجرا و ارزيابي استراتژي ها مشاركت فعال دارند.  فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك خود نيازمند برنامه‌ريزي است. در اين روش مشاور با ارايه مشورت‌‌هاي لازم، آموزش ديدگاه‌‌ها و روش‌‌هاي مناسب برنامه‌‌ريزي در عمل و نظارت بر اجراي صحيح آن ها و هدايت مباحث مرتبط، نقش تسهيل كننده (Facilitator) را ايفا مي نمايد.
خدمات پيشنهادي
 • برنامه‌ريزي استراتژيك
 • توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك
 • طراحي و اجراي نظام ارزيابي متوازن (BSC)
 • تنظيم و تدوين استراتژي كسب و كار
 • طراحي مدل كسب و كار (Business Model)
 • تنظيم و تدوين برنامه كسب و كار (Business Plan)
 • مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار
 • اتحادهاي استراتژيك (Strategic Alliance)
 • جذب و ادغام سازمان‌ها (Merge & Acquisition)
 • تعريف و تعيين شاخص‌هاي كليدي ارزيابي عملكرد (KPI)
 • مديريت و سازماندهي برون‌سپاري فعاليت‌ها
 • كوچك‌سازي (Down Sizing)
 • مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم، الگوها، و روشهاي نوين مديريت استراتژيك و تحول
معرفي برخي تجارب
 • برنامه‌ريزي استراتژيك شركت ذوب آهن اصفهان 
 • برنامه‌ريزي استراتژيك شركت پارس سوئيچ 
 • برنامه‌ريزي استراتژيك مجتمع فولاد اسفراين
 • تهيه سند راهبردي شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان شمالي
 • تهيه سند راهبردي شركت شهرك‌هاي صنعتي قزوين
 • برنامه‌ريزي استراتژيك شركت فولمن
 • توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك شركت سايپا ديزل
 • توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
 • تدوين استراتژي و طراحي ساختار سازماني شركت مادر تخصصي پست ج. ا. ا
 • برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي ساختار صنايع ريخته‌گري ايران خودرو
 • برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي و استقرار نظام ارزيابي متوازن (BSC) شركت توليدي، موتور، گيربكس و اكسل سايپا – مگا موتور
 • برنامه‌ريزي استراتژيك و طراحي و استقرار نظام ارزيابي متوازن (BSC) شركت اروند خودرو - گاما
 • طراحي نظام ارزيابي متوازن (BSC) و تسري آن در شركت زامياد
 • مشاوره در طراحي نظام ارزيابي متوازن (BSC) در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
 • مشاوره در طراحي نظام ارزيابي متوازن (BSC) مهندسين مشاور بنياد صنعتي ايران
 • مشاوره در طراحي و تسري نظام ارزيابي متوازن (BSC) شركت امرسان
 • مشاوره در طراحي و تسري نظام ارزيابي متوازن (BSC) صنايع دفاع
 • پياده سازي و ارزيابي استراتژي بر مبناي مدل ارزيابي متوازن (BSC) در شركت شير پاستوريزه پگاه فارس
 • مشاوره در زمينه مديريت استراتژيك و تحول در شركت نازبو
 • مشاوره در زمينه مديريت استراتژيك و تحول در شركت الكتروژن
 • كاهش استراتژيك هزينه شركت پارس الكتريك
 • كاهش استراتژيك هزينه مجتمع صنايع لاستيك كرمان - گروه صنعتي بارز
اطلاعات تماس

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق

تلفن تماس دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​