اولین سمینار فارغ‎التحصیلان دوره‎های DBA بین‎الملل سازمان مدیریت صنعتی- تحول دیجیتال Digital Transformation

زمینه

برگزاری سمینار تحول دیجیتال به دو منظور عمده صورت می‌پذیرد. در گام نخست، این سمینار بهانه ایست برای تشکیل و راه‌اندازی انجمن فارغ التحصیلان دوره‌های DBA بین‌الملل سازمان مدیریت صنعتی. و در گام بعد، از آنجا که بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه هر ساله کنفرانس‌های مدیریتی کلانی را برگزار می‌کند که منشاء تصمیم‌گیری در حوزه‌های مهم آموزش و مشاوره مدیریت با حضور بازیگران مهم بین‌المللی این عرصه‌ها می باشد، سازمان مدیریت صنعتی در صدد است تا در عوض انتخاب یک نماینده سازمانی جهت حضور در این محفل از میان فارغ التحصیلان دوره‌های DBA بین‌الملل یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و به کنفرانس سالانه بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه اعزام نماید.


مقدمه

«تحول دیجیتال» پدیدهای فراگیر است که کلیه جوانب زندگی سازمانی را تحتالشعاع قرار داده است. از بعد رقابت، مدلهای کسبوکار تغییر زیادی کردهاند و صحنه رقابت بسیار پیچیدهتر شده است. پیروزی در این عرصه مستلزم دستیابی به شایستگیهای کلیدی و جدید میباشد. در عین حال، تحول دیجیتال برای بسیاری از شرکتهای نوپا و شرکتهای باتجربهای که توان بازآفرینی خود را دارند منشأ فرصتهای مساعد است. هدف این دوره آشناسازی مخاطبان با آن دسته از ابعاد تغییرات سازمانی است که به واسطه تحول دیجیتال به وقوع پیوسته‏اند. از این منظر نه فقط تغییرات ناشی از این تحولات بلکه، الزامات سازمانی برای پذیرش این تحولات هم مورد بحث قرار میگیرد. اینکه کدام سازمانها با چه شرایطی بهتر می‏توانند پذیرای این تحولات باشند و الزامات این سازمانها برای تطبیق با تحولات دیجیتال در ابعاد استراتژی، منابع انسانی و بازاریابی چه خواهد بود در سمینار «تحول دیجیتال» مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.


هدف

هدف این سمینار آشناسازی مدیران ارشد و میانی با الزامات تحول دیجیتال است به نحوی که نهتنها با دیدگاه لازم در مورد تحول دیجیتال آشنا شوند بلکه، سازمان خویش را برای پذیرش و بکارگیری این تحولات بهگونهای عملیاتی آماده کنند. ابعاد این آمادهسازی دربرگیرنده بحث سازماندهی و درعین حال زوایای استراتژی، منابع انسانی و بازاریابی میشود.


عناوين سمينار

  • تحول دیجیتال و ابعاد آن (سمینار دوروزه در تهران)

  • مدیریت سازمان در سال 2020 (سمینار یکروزه در پاریس)

  •  الزامات استراتژی در آستانه تحول دیجیتال (سمینار یکروزه در پاریس)

  • الزامات منابع انسانی در آستانه تحول دیجیتال (سمینار یکروزه در پاریس)

  • الزامات بازاریابی در آستانه تحول دیجیتال (سمینار یکروزه در پاریس).


زمان برگزاري

18 الی 19 جولای 2019 در تهران

21 جولای تا 27 جولای 2019 در پاریس، فرانسه


کلیات برنامه و محل برگزاری

این سمینار که طی دو روز در تهران در سازمان مدیریت صنعتی و چهار روز در بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه در پاریس برگزار خواهد شد با بازدید از شهر علم و فناوری بزرگترین موزه علم و صنعت اروپا Station F و Science and Industry museum به پایان خواهد رسید.


شرایط شرکتکنندگان

فارغالتحصیلان دوره DBA  سازمان با همکاری دانشگاههای فرانسوی و آشنایی به زبان انگلیسی.


مزایای دوره

  •  شرکت یک نفر از شرکتکنندگان دوره در کنفرانس سالانه مدیریت مؤسسه FNEGE (بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه)
  • بازدید از شهر علم و فناوری بزرگترین موزه علم و صنعت اروپا Station F و Science and Industry museum
  •  اخذ گواهینام شرکت در سمینار از مؤسسه FNEGE (بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه)
  •  عضویت یکساله رایگان در کانون فارغالتحصیلان دورههای DBA بینالملل سازمان مدیریت صنعتی
  • کمک به اخذ ویزا و ارائه دعوتنامه از بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه (اخذ ویزا منوط به تصمیم سفارت فرانسه خواهد بود).


زبان دوره

دوره در تهران به زبان فارسی و در پاریس به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.


هزینه دوره

950 یورو (شامل دعوت نامه، سمینار و صدور گواهی نامه از مرکز آموزش ملی مدیریت فرانسه می‌باشد). با توجه به زمان نسبتاً طولاني براي اخذ ويزا، لطفاً حداكثر تا آخر ارديبهشت اقدام نماييد.


مسئول اجرایی سمينار

سركا خانم درودگرفر- تلفن مستقيم 22052095 و يا 22043005 داخلی 421 - ایمیل: M.Doroudgar@imi.ir