خانه

 • Post DBA
 • Post-Doc
 • DBA
 • کارشناسی ارشد رسمی
 • در سطح کارشناسی ارشد
 • دوره های بین الملل
 • Post MBA
 • در سطح کارشناسی
 • در سطح کاردانی
  
  
  
  
  
  
Post DBAبین المللی
640
2.0
1.0
Post-DBA به زبان فارسي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
490
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
Professional Post-Doc in Global SME Managementبین المللی
900
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسهمشترک با دانشگاه فرانسوی
2.0
120
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA)اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0
32
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA) –نفت و گاز با دو گرايشدر سطح
512
6.0
3.0
32
دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار ویژه صنعت خودرو
640
6.0
3.0
40
  
  
  
  
  
مهندسی صنایع- گرایش لجیستیک و زنجیره تامین (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مهندسی صنایع- گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مدیریت کسب و کار- گرایش مالی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
4.0
2.0
48
مدیریت کسب و کار- گرایش بازاریابی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
4.0
2.0
48
  
  
  
  
  
MBA- مديريت بازرگاني
544
4.0
2.0
34
MBA- مديريت معدن و صنايع معدنی
480
3.0
1.5
30
MBA -مدیریت کیفیت آزمایشگاه مشترک با پژوهشگاه استاندارد
512
3.0
1.5
32
EMBA-  مدیریت اجرایي
704
5.0
2.5
44
 MBA - بازار سرمایه
448
3.0
1.5
28
MBA- بازاریابی استراتژیک
512
3.0
1.5
32
MBA - مدیریت پروژه
512
3.0
1.5
32
MBA - مدیریت كسب و كار هوشمند و تحول گرا (MITM)
512
3.0
1.5
32
MBA-مدیریت منابع انسانی
512
3.0
1.5
32
MBA - مدیریت مالی
512
3.0
1.5
32
  
  
  
  
  
MBA- مدیریت شركتهاي ساختمانی و معماری (Construction MBA)
640
4.0
2.0
40
مدیریت کسب و کار حمل و نقل
608
4.0
2.0
38
MBA- مدیریت اجرایی  شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق
28
MBA- هوانوردي
560
4.0
2.0
35
مديريت اجرایی با گرایش بانکداری توسعه اي
512
3.0
2.0
32
مهندسی صنایع- مدیریت مهندسي
656
4.0
2.0
41
MBA- صنعت خودرو
624
4.0
2.0
39
  
  
  
  
  
  
کارگاه تربیت مشاور مدیریت بین المللی با همکاری موسسه CESYS فرانسهبین المللی
64
MBA -مدیریت چابک به همراه  اخذ مدرک بین المللیACP بین المللی
480
3.0
1.5
30
MBA -تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس  استاندارد بین المللی BABOK-V3 بین المللی
480
3.0
1.5
30
  
  
  
  
  
  
Post MBA- علم داده در كسب و كار
80
1.0
0.5
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
80
1.0
0.5
5
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداريدر سطح
640
4.0
2.0
40
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگانيدر سطح
528
4.0
2.0
33
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارداني  مدیریت بازرگانی در سطح
544
4.0
2.0
34
دوره درسطح كارداني حسابداريدر سطح
656
4.0
2.0
41

 ويژگي هاي دوره هاي عالي

 • اولين برگزاركننده دوره هاي DBA، MBA و Post- DBA در كشور
 • پيشتاز در ارائه مفاهيم نوين مديريتي
 • تاكيد مبرم بر كيفيت محتوايي
 • ​كاربردي و مهارت محور
 • استفاده از اساتيد مجرب در رشته مديريت
 • طولاني ترين سابقه همكاري با موسسات و دانشگاه هاي مديريتي جهان
 • مدارك مورد تاييد WES
 • فارغ التحصيلان سرشناس و موفق
 • قابليت شبكه سازي دانش پذيران با مديران كشور
 • ارتباط سازمان با صنايع كشور
 • حضور سازمان در نقاط مختلف كشور