مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مهارت (آموزش كاربردي تلگرام، اينستاگرام، توئيتر و وبلاگ نويسي)
طراحي (مباني اجتماع سازي، لايه مفهومي،‌لايه عملياتي)
توسعه (رونمايي و فعال سازي، درگير كردن مخاطب،‌بزرگ سازي اجتماع)
نگهداشت (مديريت و كنترل، پايداري و بقاء،‌ارزيابي و بهبود)
پروژه
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد