مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
روانشناسی کسب و کار 1  (روانشناسی عمومی و روانشناسی شناختی (تفکر انتقادی، خلاقیت، تصمیم‌گیری، حل مسأله کسب و کار)
روانشناسی کسب و کار 2 (روانشناسی شخصیت و مدیریت تعارض)
روانشناسی بازار و تبلیغات (روانشناسی تقاضا و رفتار مصرف‌کننده، نورومارکتینگ، مطالعه موردی)
روانشناسی سازمانی و صنعتی (روانشناسی سازمانی و صنعتی ، رهبری سازمانی و روانشناسی ، آزمون‌های روانسنجی (IQ – EQ – شخصیت – سبک رهبری و مدیریت و ...)
5- برگزاری 4 سمینار تخصصی ( مغز پژوهی و عملکرد مدیران ، روان شناسی خوب زیستن،  معنا درمانی در محیط کار و زندگی، نظریه¬ی انتخاب)
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد