مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
آشنايي با تحلیل سنتیمنتال  و تفاوت آن با روش هاي ديگر
مهمترین رویکرد یک معامله گر چیست؟ ( رفتار شناسی معامله گران موثر حاضر در بازار)
درک عمق بازار كه اولين گام براي تبديل شدن به يك معامله گر حرفه اي است
انواع اقدامات معاملاتی و تاثیر آن ها بر حرکات قیمت (اقدامات قبل،‌حين و بعد از ورود به معامله و بعد از خروج از معامله) 
روند
اصول روند
انواع اصلاح حركات قيمت و نقش هر يك بر قدرت روند
چهارچوب حركتي قيمت
شناسایی قدرت و ضعف به همراه میزان سرسختی معامله گران
چرخه بازار
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد