مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مديريت در عصر ديجيتال- (34 ساعت)
مدير در نقش مربي (Manager as a coach)- (30 ساعت)
مديريت كسب و كارهاي بين‎المللي- (30 ساعت)
سمينار- (16 ساعت)
كارگاه تدوين مقاله- ( 20 ساعت)
pedagogy (آمادگي جهت تدريس)- (30 ساعت)
تجربه عملي تدريس (Teaching Assistant)- (30 ساعت)
تدوين مقاله- (300 ساعت)
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد