چگونه در شرایط بحران و رکود، فروش شرکت خود را هدایت کنیم
شنبه,17 آذر, 1397

دفتر دوره های تخصصی سازمان مدیریت صنتعی سمینار جدیدی با عنوان " هدایت فروش در شرایط بحران" برگزار می نماید.

شرایط جاری حاکم بر اقتصاد و تجارت سبب شده تا بنگاه های کوچک و متوسط در اداره فروش خود دچار مشکلات عدیدهای شوند. این مشکلات علاوه بر افت سود و درآمد ، فشارهای روحی و روانی زیادی را به مالکان تحمیل کرده اند. راه حل ها و ابزار هدایت فروش و خروج از بن بست های عملیاتی در این نشست ارایه خواهند شد​.

​این سمینار در روز جمعه مورخ 28 دی با ظرفیت محدود برگزار خواهد شد

جهت دریافت مشاوره جهت ثبت نام با خانم میرآقاسی تماس حاصل فرمایید

شماره تلفن مستقیم :  22016670

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

متن

تاریخ انقضاء

تصویر خبر

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط