تخفیف دوره های تخصصی و کاربردی تا31 مرداد1399
پنجشنبه,09 مرداد, 1399

واحد دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی، به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک ​(21 مرداد) پنج درصد تخفیف برای شرکت های صنایع کوچک که در دوره های تخصصی و کاربردی ثبت نام کنند از تاریخ 21 مرداد الی 31 ​​مرداد اختصاص داده است

شرکت هایی که مشمول دریافت این تخفیف می شوند، می توانند با واحد ثبت نام با شماره 22041082 تماس حاصل فرمایند

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

متن

تاریخ انقضاء

تصویر خبر

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط