از بیمه سلامت تا مدیریت حوزه سلامت
ﺳﻪشنبه,25 شهریور, 1399

در راستای توسعه مدیریت در بخش سلامت، سازمان‌های مدیریت صنعتی و بیمه سلامت دوره‌‌های مشترک برگزار می کنند.

 

سید علیرضا شجاعی مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام این خبر، گفت: یکی از رویکردهای جدید سازمان مدیریت صنعتی نوآوری در طراحی محصولات و خدمات در همه حوزه ها است که در همین راستا و بر اساس نیازسنجی‌هایی که شکل گرفت، دوره‌های جدیدی در حال برنامه‌ریزی و برگزاری است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مهم ترین مرجع توسعه ظرفیت مدیریت در کشور شناخته می‌شود و در حوزه سلامت نیز رسالت‌ها و ماموریت‌هایی برای خود متصور است.

شجاعی اظهار داشت: بر همین اساس، پیرو جلسات و توافقات صورت گرفته برای اولین بار در کشور کار مشترک خوبی را با سازمان بیمه سلامت برنامه ریزی کرده ایم و در آینده ای نزدیک دوره های جدیدی با رویکردهای نوین مدیریت در حوزه سلامت با محوریت سازمان مدیریت صنعتی و سازمان بیمه سلامت تدوین و برگزار خواهد شد.

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

متن

تاریخ انقضاء

تصویر خبر

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط