ارزیابی و تشخیص صلاحیت های حرفه ای مدیران و کارشناسان

سازمان مديريت صنعتي با تكيه بر تجربه‌اي بالغ بر 55 سال در حوزه مشاوره، آموزش و تحقيق در عرصه مديريت و ارائه‌ خدمات به شركت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و در راستاي تحقق رسالت خود كه كمك به توسعه ظرفيت مديريت در كشور مي‌باشد، مبادرت به ارائه خدمات جديدي  تحت عنوان "تائيد صلاحيت حرفه‌اي مديران و كارشناسان"  نموده است.


متقاضيان اين خدمت به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌گردند:


1-    افراد (كارجويان): خدمت اصلي كه به اين دسته از متقاضيان ارائه مي‌گردد، بررسي صلاحيت حرفه‌اي ايشان بوده كه نتيجه آن مي‌تواند به يكي از دو حالت زير ارائه گردد:

  • گواهي دال بر تائيد صلاحيت حرفه‌اي افراد جهت تصدي مشاغل مديريتي و كارشناسي
  • گزارش بازخورد حاوي نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و نحوه ارتقاء اين نقاط جهت احراز صلاحيت حرفه‌اي لازم براي تصدي مشاغل مديريتي و كارشناسي


2-    شركت‌ها: خدمت اصلي كه به اين دسته از متقاضيان ارائه مي‌گردد ،  معرفي افراد حائز شرايط جهت تصدي مشاغل مديريتي و كارشناسي است كه صلاحيت حرفه‌اي ايشان توسط سازمان مديريت صنعتي و با استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارها نظير تست‌هاي روانشناختي، مصاحبه‌هاي تخصصي، تست‌هاي رفتاري و ..... تاييد گرديده است.


علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 22010690 تماس حاصل نموده و يا به وب‌سايت مربوطه كه از تاريخ اول شهريور ماه 1396 مورد رونمايي قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند.