لیگ حرفه ای مدیران


سرفصل دوره :

•    اصول و فنون مذاکره

•    مدیریت تکنولوژی و نوآوری

•    مدیریت استراتژیک

•    رهبری سرمایه های انسانی

•    استراتژی فروش

•    مدیریت مالی و بودجه

•    مدیریت سیستم

•    مربی گری

•    تصمیم گیری و حل مسئله

•    تفکر انتقادی

•    منتورینگ حقوقی

•    منتورینگ صادرات و واردات

•    کسب و کارهای نوظهور و نوپدید / پلتفرمینگ


شرایط ورود به دوره :
حداقل سن 28 سال
حداقل 5 سال سابقه مدیریتی یا 8 سال سابقه کارشناسی
حداقل تحصیلات لیسانس
موفقیت در برنامه مصاحبه حضوری


زمان : چهارشنبه ها
صبح : 9-12 و
 عصر 14-17
همراه با پذیرایی ناهار


مشاوره و ثبت نام :            تلفن : 22010690   خانم فیضی
ایمیل :  Sarabadani@imi.ir                       واتساب :    09123945425