19 جلسه آف لاین-خلاقیت، نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید
سخنران
آقای دکترسعید خزایی، استاد و رئیس مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران
روز برگزاری
1399/02/01
زمان شروع
زمان پایان
توضیحات

این برنامه به صورت آف لاین و طی 19 جلسه ده دقیقه ای برای اعضا ارائه شد.​

خلاصه برنامه

نوآوری و خلاقیت های سازمانی ، مولفه های اساسی سازمان های خلاق
عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری، فرهنگ سازمانی سازمان های خلاق
نقش آموزش در نوآوری،
آینده نگری و خلاقیت د ر سازمان و کسب و کار​

محل برگزاری
آف- لاین در شبکه مجازی
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط