بیست جلسه آف لاین- مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهاد ار
سخنران
آقای دکتر تهرانی ، استاد و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه تهران
روز برگزاری
1399/04/01
زمان شروع
بیست جلسه
زمان پایان
توضیحات

این برنامه بیست جلسه آف لاین در شبکه مجازی برگزار می شود.​

خلاصه برنامه

انواع دارای، سرمایه گذاری، فرآیند سرمایه گذ اری،
عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری​، نرخ بازده و تورم، ریسک و منابع ریسک،
فرآیند افزایش سرمایه، سهام ، صرف سهام، کسر سهام، سهام شناور

محل برگزاری
شبکه های مجازی
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط