هم آموزی مدیران آموزش - فرصتی برای تبادل تجربه های موفق و ناموفق آموزشی
سخنران
مدیریت جلسه آقای دکتر سید علیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران مدرس و مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی
روز برگزاری
1399/04/23
زمان شروع
9:00
زمان پایان
11:00
توضیحات

این برنامه حضوری با ظرفیت محدود و همزمان به صورت آنلاین برگزار می شود.​

خلاصه برنامه

تجربه آموزش در دوران پاندمی ویروس کرونا در کشور،
اثربخش تر نمودن آموزش های مجازی و چگونگی بهره مندی از کلیه ابزارها،
ایده های نوآورانه در حوزه آموزش مبتنی بر شرایط و تحولات آینده،
چگونگی به اشتراک گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت بالای شبکه مدیران آموزش در سراسر کشور​

محل برگزاری
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط