الزامات منحصر به فرد برای " رهبران قرن 21 " در رهبری تغییر در کسب و کار
سخنران
آقای دکتر سیدمهردادهاشمی، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی ، دکترا از دانشگاه بوردو فرانسه، مشاور عالی رهبران در کسب و کار، عضو فعلی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، مدرس دوره های تخصصی MBA وDBA
روز برگزاری
1399/05/14
زمان شروع
15:00
زمان پایان
17:00
توضیحات

ششصد و دهمین برنامه خانه مدیران به صورت تعداد محدودی حضوری و دیگر شرکت کنندگان آنلاین و لایو در شبکه های مجازی بهره مند خواهند شد.​

خلاصه برنامه

تغییر در قرن بیست و یکم،
مفهوم تحول دیجیتال در فضای کسب و کار،
نقش رهبران در تحقق تحول دیجیتال در دوران کرونا و پساکرونا،
توانمندسازی رهبران د ر مدیریت کسب و کار​

محل برگزاری
سازمان مدیریت صنعتی ، مرکز آموزش، طبقه سوم
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط