نقش کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان در جهش تولید
سخنران
آقایان دکترمنطقی دبیرستاد حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکترشاکری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و دکتر کیانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و دکترسیدصاحبکارخراسانی رئیس مرکز شرکتهای دانش بنیان
روز برگزاری
1399/06/18
زمان شروع
18:00
زمان پایان
20:00
توضیحات

حضور نمایندگانی از مجلس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

خلاصه برنامه

- برنامه های آینده وچگونگی حمایت از شرکت های بنیان از منظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
- قانون گذاری و بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان؛
- چگونگی دنش بنیان کردن شرکت های بزرگ؛
- نقش کسب و کارهای دانش بنیان در راستای تحقق جهش تولید و ساخت داخل؛
- برنامه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای شرکت های دانش بنیان در راستای ساخت داخل؛
- نقش سازمان مدیریت صنعتی در آموزش و توانمندسازی کسب و کارهای دانش بنیان.

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط