دهمین همایش آنلاین ملی بهره وری با همکاری سازمان مدیریت صنعتی
سخنران
روز برگزاری
1399/05/26
زمان شروع
26- 27 مردادماه
زمان پایان
توضیحات

ایجاد بستر و فضای هم اندیشی و گفتگو در مسیر دستیابی به راهکارهای موثر در بهبود و ارتقای بهره وری ملی

ثبت نام رایگان از طریق سایت انجمن بهره وری ایران به آدرس irpa.ir  می باشد.​

اعضای خانه مدیران با ثبت نام در سایت فوق امکان بهره مندی دارند.

خلاصه برنامه

- بهره وری در حوزه اجتماع و فرهنگ

- بهره وری در اقتصاد و محیط کسب و کار

- بهره وری و مدیریت و ساختارها​

محل برگزاری
انجمن بهره وری ایران به صورت مجازی
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط