برگزاری مشترک دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد خانه مدیران و انجمن تعالی کسب و کار ایران
سخنران
آقایان دکتر منطقی دبیرستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته و معاونت فناوری ریاست جمهوری و دکترتوکلی و دکتر فرتوک زاده و دکتر دره شیری از اعضای هیات علمی دانشگاه مالک اشتر و دکتر شریف احمدیان و دکترعلیخانزاده و دکتراحمدی از هیات علمی دانشگاه امام حسین
روز برگزاری
1399/06/19
زمان شروع
1500
زمان پایان
1730
توضیحات

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی، فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و فناوری با کد 8213750 و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) با کد 10244-98191 ثبت و نمایه گردیده است. در این کنفرانس مباحثی از جمله زنجیره ارزش ساز راهبردی ( حلقه های مفقوده رویکردهای تجمیع تقاضا، تجمیع منابع، تجمیع قابلیت ها و تجمیع ظرفیت ) و همچنین آزمایشگاه مدیریت مورد بحث قرار خواهند گرفت.​

خلاصه برنامه

آزمایشگاه مدیریت از روش های مهم در یادگیری مهارت های مدیریتی دانشجویان  و کارکنان طراحی و راه انداری "آزمایشگاه یادگیری مدیریت" است. آزمایشگاه یادگیری و بازی های مدیریتی قدمتی طولانی در عرصه مدیریت دارد. در این بین استفاده از شبیه سازهای مدیریتی (Simulation) نیز از بهترین ابزارهای مورد استفاده شده در آزمایشگاه های مدیریتی قلمداد می شود. یک شبیه ساز، درگیری فعال در دانش پژوهان ایجاد می نماید به طوری که آنان نقش ایفا می کنند، نه اینکه تنها چیزی را بخوانند و آنالیز نمایند. آنان تصمیم می گیرند و نتایج تصمیمشان را در پاسخ به دیگر بازیگران و خروجی شبیه سازها مشاهده می کنند.

آزمایشگاه مدیریت با استفاده از 4 نوع محصول و ابزار مختلف محتوای خود را تکمیل می نماید و براساس این 4 حوزه، به آموزش دانشجویان و پژوهش (تولیدعلم) اقدام می نماید: 1- سامانه های مجازی مدیریتی    2- مورد کاوی های هوشمند   3- روش های آزمایشگاهی و نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط   4- بازیوارسازی یا بازیکاری و مهارت های فردی و تیمی .​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم سالن وفا غفاریان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط