تحول دیجیتال : تحول در کسب و کارها با بهره گیری از فناوری های دیجیتال
سخنران
جناب آقای دکترمحمدمهدی کاشف دکترای مدیریت فناوری اطلاعات ازدانشگاه ملی سئول و مدرس مدرسه مدیریت ماستریخت MSM هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال Switch.ir 20 سال تجربه مدیریت و مشاوره فناوری اطلاعات
روز برگزاری
1399/07/08
زمان شروع
15:00
زمان پایان
17:00
توضیحات

 اولین تصوری که پس از شنیدن عبارت "تحول دیجیتال" (Digital Transformation) به ذهن متبادرمی گردد ایجاد تغییرات گسترده در تکنولوژی های مورد استفاده ی بنگاه اقتصادی، به روزرسانی فناوری ها و بهره مندی از بهترین و جدیدترین تحولات تکنولوژی های دیجیتال و حوزه فناوری اطلاعات است. ولی در واقع " تحول دیجیتال"، تحول در نحوه مدیریت و رهبری کسب و کار و استراتژی های سازمان و بنگاه اقتصادی است.  نقطه شروع​ ماجرا، درک ضرورت این تغییر و تحول در همه ی صنایع و انواع کسب و کارهاست. ​​

خلاصه برنامه

 اولین تصوری که پس از شنیدن عبارت "تحول دیجیتال" (Digital Transformation) به ذهن متبادرمی گردد ایجاد تغییرات گسترده در تکنولوژی های مورد استفاده ی بنگاه اقتصادی، به روزرسانی فناوری ها و بهره مندی از بهترین و جدیدترین تحولات تکنولوژی های دیجیتال و حوزه فناوری اطلاعات است. ولی در واقع " تحول دیجیتال"، تحول در نحوه مدیریت و رهبری کسب و کار و استراتژی های سازمان و بنگاه اقتصادی است.  نقطه شروع​ ماجرا، درک ضرورت این تغییر و تحول در همه ی صنایع و انواع کسب و کارهاست. ​​​سپس ایجاد تغییر در نگرش مدیران و صاحبان کسب و کار در خصوص مفاهیمی استراتژیک : مشتریان، رقابت، داده، نوآوری و ارزش! باید دانست که موج انقلاب صنعتی چهارم و دنیای دیجیتال چه تغییرات بنیادینی را در این 5 حوزه از کسب و کار رقم زده است؟ و در شرایط جدید، چشم انداز صحیح بنگاه چگونه بوده ، چنین چشم اندازی با چه روشی ترسیم و طراحی شود؟ در این برنامه تلاش خواهد شد  با تکیه بر چند چارچوب مطرح در دنیا که براساس تجارب چند صد شرکت در صنایع گوناگون طراحی شده، به موارد فوق پرداخته شود. ​​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط