​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
قابلیت های تمدن ساز ( اصول نوین اداره موثرکسب و کار )
سخنران
آقای دکتر غلامرضا توکلی، عضو هیئت علمی و  دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
روز برگزاری
1398/09/12
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

هدف از این نشست توسعه مهارت های مدیریت زندگی شخصی و اجتماعی علی الخصوص مدیران می باشد که چگونه انگیزه و نشاط افراد در زندگی شخصی و اجتماعی پس از ایمان و توکل به خداوندمتعال، از قدرت حل مساله افراد نشات می گیرد.و مهارت های لازم برای حل مسآله در زندگی شخصی و اجتماعی چیست؟ 

عمق و معنا بخشی به مهارت های لازم برای ایجاد تحول، توسعه و موفقیت در امورات شخصی و اجتماعی و برخورداری از کامیابی و شادکامی در زندگی همچنین ایجاد مهارت های پایه به منظور جذب موثرتر در بازار کار یا ایجاد و راه اندازی موثرتر کسب و کارهای کارآفرینانه​

محتوای سخنرانی : 1- چرا سرمایه اقتصادی برای موفقیت و پایداری کسب و کار کافی نیست؟

2- بهترین مدیر کیست؟ مهمترین و اساسی ترین کار مدیر چیست؟

3- هیچ چیز برای مدیران بدتر از ناکامی و شکست در خانه و خانواده نیست، مدیران حرفه ای چگونه از این برزخ رهایی می یابند؟

4- عقلانیت های پایه در طراحی و اداره موثر کسب و کار کدام است؟

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم ، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم، سالن وفا غفاریان
کارگاه تحلیل رفتار کارکنان ، همکاران و دوستان بر مبنای الگوی دیسک
سخنران
آقای دکتر اکبر عیدی ، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی ، دکتری مدیریت منابع انسانی ، مشاوربیش از 50 پروژه در حوزه مدیریت منایع انسانی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی  
روز برگزاری
1398/08/28
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

شناسایی و تحلیل رفتار کارکنان در بدو  ورود به سازمان و یا در هنگام جابه جایی ای شغلی ، هموراه یکی از جدی ترین دغدغه های حوزه مدیریت سازما و منابع انسانی بوده است.
سوالاتی نظیر اینکه " چرا افرادی که با بررسی های متعدد و آزمون های مختلف جذب سازمان شده اند، از رغبت و انگیزه بالایی برخوردار نیستند؟ "

چرا برخی کارکنان در برابر هر تغییری مقاومت می کنند؟
چگونه می توان میزان تعارض ها را کاهش داد؟
چگونه می توان ازرفتار دوستان و بستگان خود نرنجید؟ و ...
​شناسایی رفتا و خصوصیات افرادنمایانگر وجود خلاء هایی برای فهم بهتر کارکنان می باشد . از این حیث تکنیک تحلیل رف6تار می تواند به مدیران و مسئولان سازمان کمک نماید تا ضمن شناسایی بهتر خصوصیات رفتاری خود ، زمینه درک خصوصیات رفتاری سایرین را نیز پیدا نموده و به بهبود شناخت کارکنان ، خلق شادی در سازمان برای انگیزه و رغبت بیشتر شغلی کمک نماید .

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم ، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان آموزش ، طبقه سوم ، سالن وفاغفاریان
مزاج روانی سالم ، مزاج جسمانی سالم
سخنران
آقای دکتر ولایت اله درویشی، مدرس کشوری آموزش خانواده، مزاج شناس و روانشناس
روز برگزاری
1398/08/21
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

شیوه های کسب سلامت روان
شیوه های کسب سلامت جسم
ایفای نقش سالم اجتماعی
مزاج شناسی فردی​

محل برگزاری
تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان آموزش، طبقه سوم، سالن وفا غفاریان