​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
کارگاه تعادل کار و زندگی با رویکرد حال خوب
سخنران
آقای دکتر خدایارابیلی استاد تمام دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی سازمان و آقای مهرداد حمیدی نصر مشاور توسعه منابع انسانی، مدرس Soft Skills، توسعه فردی و روانشناسی کاربردی
روز برگزاری
1397/12/07
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

کار یکی از راه های اساسی مشارکت اجتماعی، بیان شخصیت و عظمت انسان بوده است. اما تنها راه مشارکت اجتماعی نیست و تمامی وجود انسان در کار خلاصه نمی شود. نیاز انسان به آرامش و استراحت، برعهده گرفتن مسوولیت های اجتماعی، صرف  وقت برای خانواده و مانند آن، ابعاد دیگری از فلسفه ی وجودی انسان را تشکیل می دهند.

در این برنامه، انسان متعادل و ویژگیهای آن مطرح خواهد شد و اینکه رابطه کار و زندگی چگونه باید تعریف و تنظیم شود تا تعادل بین آنها برقرار شده و حال بهتری نصیب فرد، سازمان و اجتماعش گردد.

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان
مدیریت فروش و متقاعدسازی مشتری در شرایط رکود بازار
سخنران
دکترمحمدرضا انصاری، مشاور و مدرسی بیش از 120 برند معتبر داخلی و بین المللی در حوزه مارکتینگ و فروش همچنین سخنران بیش از هزار همایش و سمینار در همین حوزه از جمله مجموعه سمینارهای  ایرانسل در کشور
روز برگزاری
1398/01/27
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

محتوای سمینار:

  • ژنولوژی فروش
  • رفتارمصرف کننده در شرایط رکود اقتصادی
  • بخش بندی بازار در شرایط رکود اقتصادی
  • تیم سازی فروش در شرایط رکود اقتصادی
  • متقاعدسازی مشتری در شرایط رکود اقتصادی
محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان