​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
قابلیت های تمدن ساز؛ تحول، توسعه و موفقیت شخصی و اجتماعی
سخنران
آقای دکتر غلامرضا توکلی، عضو هیئت علمی و  دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
روز برگزاری
1398/07/02
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

هدف از این نشست توسعه مهارت های مدیریت زندگی شخصی و اجتماعی علی الخصوص مدیران می باشد که چگونه انگیزه و نشاط افراد در زندگی شخصی و اجتماعی پس از ایمان و توکل به خداوندمتعال، از قدرت حل مساله افراد نشات می گیرد.و مهارت های لازم برای حل مسآله در زندگی شخصی و اجتماعی چیست؟ 

عمق و معنا بخشی به مهارت های لازم برای ایجاد تحول، توسعه و موفقیت در امورات شخصی و اجتماعی و برخورداری از کامیابی و شادکامی در زندگی همچنین ایجاد مهارت های پایه به منظور جذب موثرتر در بازار کار یا ایجاد و راه اندازی موثرتر کسب و کارهای کارآفرینانه​

محتوای سخنرانی : 1- مهارت های پایه مدیریت زندگی شخصی و اجتماعی

2- مهارت های پایه کارآفرینی و اداره کسب و کار

3- مهارت های پایه تشکیل و اداره موثر زندگی مشترک

4- مهارت های پایه فرزندپروری موثر

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم ، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم، سالن وفا غفاریان
کارگاه هوش فرهنگی و روش تعامل با فرهنگ های متفاوت در کسب و کار
سخنران
اقای دکتر صفاکیش ، مدیرعامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس ، عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA  و مسئول مدیران جوان در انجمن IPMA ، مدیر مهندسی اسبق در ابرپروژه های صنعت نفت و مدرس کارشناسی ارشد و دوره های تخصصی سازمان مدیریت صنعتی
روز برگزاری
1398/07/30
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه
  • فرهنگ چیست ؟
  • ارائه یک مدل ساده برای درک فضای فرهنگ های متفاوت
  • درک و تحلیل نشان ( سمبل های ) فرهنگی جوامع مختلف
  • روش های ساده برای درک و مذاکره با فرهنگ های متفاوت​
محل برگزاری
خیابان ولیعصر ، نبش خیابان جام جم ، سازمان مدیریت صنعتی ، ساختمان آموزش، طبقه سوم ، سالن وفا غفاریان
تعالی برند سازمانی با رویکرد رهبری برند منابع انسانی
سخنران
سخنرانان آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و بیش از بیست سال مشاور در حوزه منابع انسانی و مدیرعلمی کنفرانس های منابع انسانی  و آقای دکتر عین اله فرامرزکارشناس و مشاور منابع انسانی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
روز برگزاری
1398/06/12
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

به گفته گری همل "تنها راه ایجاد سازمانی  برازنده آینده، ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد." سطح تاثیر گذاری رهبران تجاری فقط محدود به سطح روابط بیرونی برند نیست بلکه از نقطه نظر درونی نیز چنین رهبرانی توانایی مثال زدنی در متقاعد سازی کارمندان و ترغیب شان برای تحقق چشم اندازها و اهداف عالی سازمان دارند. به این ترتیب آنها به خوبی برندشان را رهبری خواهند کرد.

بدیهی است بدون دراختیار داشتن منابع انسانی کارآمد، سازمان قادر به ایجاد تحول، توسعه، تعالی و همچنین تحقق الگوی استراتژیک و نیل به اهداف تعیین شده نخواهد بود. توسعه هدفمند منابع انسانی مبتنی بر الگوهای کارآمد یکی از راه های موثر افزایش خوشنامی برای نشان تجاری (برند) سازمان خواهد بود.

محل برگزاری
خیابان ولیعصر ، خیابان جام جم ، سازمان مدیریت صنعتی ، ساختمان آموزش ، طبقه سوم ، سالن وفاغفاریان
سرمایه گذاری پربازده در سال 1398 با درنظر گرفتن ریسک های پیش رو
سخنران
آقای مهدی طحانی، مدیر حساب های سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان با سابقه بیش از 15 سال در بازارهای مالی و سرمایه گذاری ایران
روز برگزاری
1398/06/05
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه
  • چشم انداز نرخ تورم در ادامه سال 98 و بررسی ریشه های به وجود آورنده آن ،
  • پایش جریان نقدینگی جدید دراقتصاد ،
  • دلار به صورت اقتصادی در ایران چند تومان می ارزد؟ محاسبه کانال ارزشی دلار ،
  • وضعیت بودجه و چشم انداز کند شدن رشد اقتصادی ایران به چه صرت خواهد بود؟
  • آیا اقتصاد جهانی منتظر یک رکود فراگیر خواهد بود؟
محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان آموزش ، طبقه سوم ، سالن وفاغفاریان
کارگاه تحلیل رفتار کارکنان ، همکاران و دوستان بر مبنای الگوی دیسک
سخنران
آقای دکتر اکبر عیدی ، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی ، دکتری مدیریت منابع انسانی ، مشاوربیش از سیصد پروژه در حوزه مدیریت منایع انسانی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی  
روز برگزاری
1398/08/28
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

شناسایی و تحلیل رفتار کارکنان در بدو  ورود به سازمان و یا در هنگام جابه جایی ای شغلی ، هموراه یکی از جدی ترین دغدغه های حوزه مدیریت سازما و منابع انسانی بوده است.
سوالاتی نظیر اینکه " چرا افرادی که با بررسی های متعدد و آزمون های مختلف جذب سازمان شده اند، از رغبت و انگیزه بالایی برخوردار نیستند؟ "

چرا برخی کارکنان در برابر هر تغییری مقاومت می کنند؟
چگونه می توان میزان تعارض ها را کاهش داد؟
چگونه می توان ازرفتار دوستان و بستگان خود نرنجید؟ و ...
​شناسایی رفتا و خصوصیات افرادنمایانگر وجود خلاء هایی برای فهم بهتر کارکنان می باشد . از این حیث تکنیک تحلیل رف6تار می تواند به مدیران و مسئولان سازمان کمک نماید تا ضمن شناسایی بهتر خصوصیات رفتاری خود ، زمینه درک خصوصیات رفتاری سایرین را نیز پیدا نموده و به بهبود شناخت کارکنان ، خلق شادی در سازمان برای انگیزه و رغبت بیشتر شغلی کمک نماید .

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم ، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان آموزش ، طبقه سوم ، سالن وفاغفاریان