برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
پنل : رويكردهاي نوين در مشاوره مديريتآقايان علي صفدري،مهندس فرشيد شكرخدايي، دكتر كامبيز فراهاني، دكتر الله وردي تقوي- دكتر محمود اوليايي1396/12/081719
خيابان وليعصر- نبش جام جم- ساختمان آموزش
مديران موفقجناب آقاي مهندس محمدرضا نعمت زاده مشاور محترم وزير نفت و وزير سابق صنعت، معدن و تجارت1396/12/151719
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان