​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
اثرات انقلاب چهارم صنعتی بر دنیای مدیریت منابع انسانی
سخنران
آقای اکبرعیدی (دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی) /مولف ، مدرس و مشاورسازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی
روز برگزاری
1397/09/06
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

ورود به انقلاب چهارم صنعتی ، بیانگر حجم زیادی از تغییرات در عرصه زندگی فردی و سازمانی بشر امروز می باشد. درهمین نزدیکی های زمانی، بسیاری از جریان ها و روندهای کاری در عرصه های مختلف دچار تغییرات کیفی و کمی گسترده خواهند شد. از این روی حوزه منابع انسانی هم از این قاعده مستثنی نبوده و خود را آبستن چالش هایی خواهد دید که اگر واکنش بهنگام و صحیح به آن نشان دهد می تواند سرآغاز تحول بسیار شگرف در این حوزه کلیدی در سازمان ها شود.​

محل برگزاری
خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی- سالن وفاغفاریان
کمپین های بازاریابی دیجیتال در عمل
سخنران
آقای عادل طالبی/کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک/مدیر و موسس فروشگاه های اینترنتی "کتابم کو" و "نیمکت بوک" و وب سایت آموزشی "تیزلند"
روز برگزاری
1397/08/22
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

معرفی کانال های دیجیتال

معرفی روش های انتخاب کانال

سنجش اثربخشی کانال ها

تنظیم کمپین نهایی​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر- سازمان مدیریت صنعتی - آموزش - طبقه سوم - سالن وفا غفاریان
بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از تحریم های مرحله دوم امریکا
سخنران
آقای دکتر مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان برجسته و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی  و دانشکاه یورک کانادا
روز برگزاری
1397/08/01
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

چگونگی تغییرات مورد بحث و گفتگو در این برنامه شامل :

  اول، بررسی اینکه وضعیت تولید کشور و در بخش های مختلف چه تغییراتی خواهد کرد.

دوم، بازار پول چه تحولاتی را پشت سر می گذارد و ایا بحران سیستم بانکی حادتر می شود.

سوم، نرخ ارزچه تغاییراتی می کند، آیا نرخ ارز همانند تیری که از کمان رها شده شروع به افزایش می کند.

چهارم، آیا قیمت ها همچنان بالاتر می روند و آیا گرفتار موج های تورمی شدید می شویم؟

پنجم، آیا احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هست؟

ششم، وضعیت بورس و ساختمان در شش ماهه دوم سال همانند شش ماهه اول سال تورمی و فزاینده خواهد بود؟

هفتم، آیا در این شرایط فرصت برای فعالیت وجود دارد و اگر آری در کدام حوزه هاست؟

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم ، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، سالن غفاریان