نشانی ساختمان شماره 1:

تهران، خیابان ولیعصر، نبش جام جم

کدپستی: 1999915511     صندوق پستی: 3754-19395

تلفن تماس: 4-88054952            نمابر: 88604343

 conferencecenter@imi.ir                         www.imi.ir

 

نشانی ساختمان شماره 2:

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر،

خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6

کدپستی: 1437834334     صندوق پستی: 949-19395

تلفن تماس: 4-88054952             نمابر: 88604343

conferencecenter@imi.ir                       www.imi.ir