معرفی فضا

معرفی فضا

با توجه به نيازشركت ها و سازمان ها به فضا هاي مدرن آموزشي جهت برگزاري همايش هاي علمي ، مجامع  شركت ها جلسات عمومي كاركنان ، سمينار هاي علمي و تخصصي و دوره هاي آموزشي ، مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي فضاهاي آموزشي خود را در ساختمان هاي آموزشي سازمان و مركز  مطالعات بهره وري و منابع انساني در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.​

  • ساختمان شماره 1
  • ساختمان شماره 2
سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر با ظرفيت 200 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 200
قیمت فضا 40,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

 

مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

فضای مناسب نصب پوسترهای علمی، آموزشی

پنل هيئت رئيسه 4 نفر

پذیرایی در فضای لابی

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

سيستم صوتی حرفه ای

سيستم نورپردازي حرفه اي

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

امکان اتصال و پخش صوت و تصوير با ساير سالن ها و فضاهای آموزشی ساختمان

قابليت ضبط تصاوير و ارائه DVD بلافاصله بعد از مراسم

​​امکان ويدئو کنفرانسينگ

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم درسالن

سالن دکتر وفا غفاریان

سالن دکتر وفا غفاریان با ظرفیت 100 شرکت کننده مناسب برای برگزاری سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 100
قیمت فضا 30,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

مناسب برای برگزاری سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه  چيدمان درسالن
پنل هيئت رئيسه باظرفيت 3 نفر
امكان برگزاري نمايشگاه جنبي
پذيرايی در فضای لابی
فضای مناسب نصب پوستر های علمی،آموزشی و نمايشگاه عکس

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

سيستم صوتی حرفه ای
ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

امکان اتصال و پخش صوت و تصوير با ساير سالن ها و فضاهای آموزشی ساختمان
قابليت ضبط تصاويربه صورت اتوماتيك و ارائه DVD بلافاصله بعد از مراسم
امکان ويدئو کنفرانسينگ
سيستم ترجمه همزمان
اينترنت بي سيم درسالن

سالن 60 نفره

سالن کنفرانس با  ظرفیت 60 شرکت کننده مناسب برای برگزاری سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 60
قیمت فضا 20,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

مناسب برای برگزاری سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه و چيدمان متغيردرسالن

پنل هيئت رئيسه باظرفيت4نفر

امكان برگزاري نمايشگاه جنبي

پذيرايی در فضای لابی

فضای مناسب نصب پوستر های علمی،آموزشی و نمايشگاه عکس

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

سيستم صوتی حرفه ای

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

قابليت ضبط تصاويربه صورت اتوماتيك و ارائه DVD بلافاصله بعد از مراسم

امکان ويدئو کنفرانسينگ

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم درسالن

کلاس آموزشی

كلاس آموزشي با ظرفیت های مختلف جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن متغير
قیمت فضا 8,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

كلاس آموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

پذيرايی در فضای لابی
فضای مناسب نصب پوستر های علمی،آموزشی و نمايشگاه عکس

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

تخته وايت برد

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم 

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر با ظرفيت 230 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 230 نفر
قیمت فضا 45,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه و مدرن با استانداردهای ارگونوميک

پنل هيئت رئيسه 6 نفر

فضای ويژه VIP جهت پذيرايی مقامات

پذيرايی در فضای مناسب و سالن جنبی

فضای مناسب نصب پوستر های علمی، آموزشی و نمايشگاه عکس

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

سيستم صوتی حرفه ای

سيستم نورپردازي حرفه اي

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

امکان اتصال و پخش صوت و تصوير با ساير سالن ها و فضاهای آموزشی ساختمان

قابليت ضبط تصاوير و ارائه DVD بلافاصله بعد از مراسم

​​امکان ويدئو کنفرانسينگ

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم درسالن

سالن پویش

دارای 27 ميز که برای 54 شرکت کننده قابل استفاده است و در صورتی که از صندلی های رديفی پشت استفاده شود ظرفيت سالن تا 135 نفر قابل افزايش است . به اين ترتيب اين سالن برای برگزاری مجامع شرکت ها، هيات های ديپلماتيک، همايش های تخصصی و علمی مناسب است

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 135 نفر
قیمت فضا 35,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

مناسب برای برگزاری مجامع شرکت ها، هيات های ديپلماتيک، همايش های تخصصی و علمی

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه و مدرن

27 ميز كنفرانس براي 54 نفر شركت كننده

فضای مناسب نصب پوستر های علمی، آموزشی

پنل هيئت رئيسه با ظرفيت 6 نفر

پذيرايی در فضای مناسب

فضای ويژه VIP جهت پذيرايی مقامات

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

سيستم صوتی حرفه ای

سيستم نورپردازي حرفه اي

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

امکان اتصال و پخش صوت و تصوير با ساير سالن ها و فضاهای آموزشی ساختمان

قابليت ضبط تصاوير و ارائه DVD بلافاصله بعد از مراسم

كنسول هاي سخنراني حرفه اي باقابليت راي گيري

​​امکان ويدئو کنفرانسينگ

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم درسالن

سالن چشم انداز

فضايی با طراحی ويژه، دارای ميز کنفرانس با ظرفيت 38 نفر و 35 عدد صندلی جهت شرکت کنندگان و خبرنگاران داخل سالن که با دارا بودن ظرفيت 73 نفر شرکت کننده، مناسب جهت برگزاری جلسات رسمی و تخصصی و مجامع شرکت ها می باشد

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 73 نفر
قیمت فضا 25,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

مناسب جهت برگزاری جلسات رسمی و تخصصی و مجامع شرکت ها

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه و مدرن

ميز كنفرانس براي 38 نفر و براي خبرنگاران 35 صندلي

پذيرايی در فضای مناسب

اتاق هماهنگي درجنب سالن

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

سيستم صوتی حرفه ای

سيستم نورپردازي حرفه اي

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

امکان اتصال و پخش صوت و تصوير با ساير سالن ها و فضاهای آموزشی ساختمان

كنسول هاي سخنراني حرفه اي باقابليت راي گيري

​​امکان ويدئو کنفرانسينگ

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم درسالن

اتاق جلسه

با طراحي خاص و ظرفيت 10 نفر مناسب براي برگزاري جلسات​

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 10 نفر
قیمت فضا 8,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

مناسب براي برگزاري جلسات​​

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه

پذيرايی در فضای مناسب

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

فليپ چارت

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

تخته وايت برد

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم

کلاس آموزشی

كلاس هاي آموزشي باامكان تغيير درچيدمان ميزها با ظرفيت هاي مختلف​

فرم رزرو آنلاین
ظرفیت سالن 22 نفر در چيدمان به صورت U شكل، 35 نفر در چيدمان به صورت كلاسي
قیمت فضا 8,000,000ریـال
مشخصات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

كلاس آموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات

ویژگی ها برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

طراحی ويژه و چيدمان متغير

پذيرايی در فضای لابی

فضای مناسب نصب پوستر های علمی،آموزشی و نمايشگاه عکس

تجهیزات برای مشاهده اطلاعات روی لینک رویرو کلیک نمائید

فليپ چارت

ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

تخته وايت برد

سيستم ترجمه همزمان

اينترنت بي سيم