مرکز همایش ها

مرکز همایش ها

با توجه به نيازشركت ها و سازمان ها به فضا هاي مدرن آموزشي جهت برگزاري همايش هاي علمي ، مجامع  شركت ها جلسات عمومي كاركنان ، سمينار هاي علمي و تخصصي و دوره هاي آموزشي ، مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي فضاهاي آموزشي خود را در ساختمان هاي شماره 1و 2 در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.​

کارگاه آموزشی یونیسف برگزار گردید
همایش انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران برگزار شد
اولین کنفرانس مدیریت دانش مشتری برگزار شد.
رزرو آنلاین فضاهای آموزشی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی