مرکز همایش ها

مرکز همایش ها

با توجه به نيازشركت ها و سازمان ها به فضا هاي مدرن آموزشي جهت برگزاري همايش هاي علمي ، مجامع  شركت ها جلسات عمومي كاركنان ، سمينار هاي علمي و تخصصي و دوره هاي آموزشي ، مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي فضاهاي آموزشي خود را در ساختمان هاي شماره 1و 2 در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.​

صندوق جمعیت ملل متحد در سالن همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
همایش آکادمی برند در سالن همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
چهلمین سال فعالیت انجمن انفورماتیک ایران در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار گردید.
کارگاه آموزشی یونیسف برگزار گردید
همایش انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران برگزار شد
اولین کنفرانس مدیریت دانش مشتری برگزار شد.
رزرو آنلاین فضاهای آموزشی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی