حضور جناب آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی​
پنجشنبه,14 آذر, 1398

حضور جناب آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی​ ​ که با سخنرانی و بازدید از نمایشگاهIOT در سالت آمفی تئاتر و فضای نمایشگاهی جنب آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی همراه بود.​

1 - 30 Next