بیست و دمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی 7و8 اسفند 1398 در جزیره کیش توسط مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.
چهارشنبه,02 بهمن, 1398

بیست و دومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع تکنولوژی ها و فرآیندهای نوین مدیریت منابع انسانی توسط مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی 7 و 8 اسفند ماه 1398 در جزیره کیش برگزار خواهد شد.​

1 - 30 Next