بازتاب برگزاری دومین همایش نوآوری در صنعت پلاستیک در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی در خبرگزاری آنا
دوشنبه,07 بهمن, 1398

به گزارش خبرگزاری آنا دومین همایش نوآوری در صنعت پلاستیک در تاریخ 30 دی ماه 1398 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.

1 - 30 Next