سازمان مدیریت صنعتی و انجمن مدیریت صنعتی اعلام کردند: برگزاری مشترک پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی با مدیریت مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
شنبه,12 بهمن, 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در جلسه دیدار عادل آذر رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت صنعتی و رئیس دیوان محاسبات کشور با ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، طرفین برای برگزاری مشترک پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی توافق کردند.IMG_0058.JPG

 

بنا به این گزارش، ابوالفضل کیانی بختیاری در این جلسه اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی با توجه به تجربیات و سوابقی که در برگزاری همایش های ملی و بین المللی داراست، آمادگی دارد تا پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی را به طور مشترک با انجمن مدیریت صنعتی برگزار کند.

کیانی بختیاری در این جلسه درخصوص موضوع اصلی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی پیشنهادهایی ارائه نمود از جمله: "تحول دیجیتال، دانش بنیانی و مدیریت صنعتی" ، "نقش مدیریت صنعتی در شرایط پیچیده کسب و کار" ، " مدیریت صنعتی، نسل های نوظهور و مدیریت آینده" ، "روندهای جدید در مدیریت صنعتی" و "مسئولیت اجتماعی،  پایداری و مدیریت صنعتی".IMG_0043.JPG

 

در این جلسه همچنین عادل آذر با بیان سوابق برگزاری این کنفرانس و با اشاره به سوابق دیرینه سازمان مدیریت صنعتی ابراز امیدواری نمود که برگزاری مشترک پنجمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی سرآغاز یک حرکت مطلوب علمی در حوزه مدیریت صنعتی باشد.IMG_0075.JPG

1 - 30 Next