برگزاری نشست مدیران انجمن منابع انسانی با رعایت و تاکید بر دستورالعمل های بهداشتی
دوشنبه,15 ارديبهشت, 1399

نشست مدیران منابع انسانی درتاریخ  98/02/15 با رعایت و تاکید بر دستورالعمل های بهداشتی در سالن چشم انداز مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی​ برگزار گردید.

IMG-20200428-WA0009.jpgIMG-20200504-WA0003.jpg

1 - 30 Next