بازتاب گسترده چهارمین رخداد و جشنواره ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط‌ عمومی با موضوع کرونا در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
1 - 30 Next