مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
چهارشنبه,26 آذر, 1399

مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند:

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی مشترکاً توسط سازمان مدیریت صنعتی و انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران در تاریخ 8 و 9 دی ماه سال جاری برگزار می گردد.​

لینک خبر: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی


1 - 30 Next