مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی
دوشنبه,25 اسفند, 1399

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی​ به همراه نمایشگاه تخصصی به صورت مشترک توسط "سازمان مدیریت صنعتی" و "انجمن علمی بازاریابی ایران" در خرداد ماه 1400 برگزار می گردد.

پوستر کنفرانس.jpegوب سایت اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی

1 - 30 Next