کتاب های جدید فارسی
  
  
  
  
هنر نو انديشيدن: فرايند پرورش يک رهبر نوانديشنويسنده جن فيليپس؛ نشر فرا۱۳۹۷
هنر حل مساله با حکايت‌هاي ايکافتاليف راسل‌ال. ايکاف؛رسا ۱۳۹۷
نگاهي به شاخص‌هاي کمي موسسات پژوهشي کره‌جنوبي، ترکيه، فرانسه، مصر و ايران نگار ارمغان؛انتشارات ايده‌نگار۱۳۹۶
نسل چهارم بازاريابي: گذر از بازاريابي سنتي به بازاريابي ديجيتالفليپ کاتلر، هرماوان کارتاجايا، ايوان ستيوان؛  ميدانچي ۱۳۹۶
مواد غيرکتابي در کتابخانه ها نويسندگان ريچارد فوترگيل، يان بوچارت؛ ترجمه کاظم خادميانبنياد پژوهشهاي اسلامي۱۳۸۲
مسئوليت‌هاي سرنوشت‌ساز: ابزارهايي براي رويارويي با انتظارات برآورده‌نشده ، عهدهاي شکسته و رفتارهاي ناشايستکري پترسون ... [و ديگران]؛ ترجمه دردانه داوريافرند۱۳۹۴
مسوليت اجتماعي سازمان: رويکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان کميته عالي تحول شرکت فولاد مبارکه اصفهاننقش نگين۱۳۹۳
مديريت مالي در صنعت بانکدارينويسنده حسين قضاوتيشرکت انتشارات علمي و فرهنگي‎۱۳۹۴
مديريت کيفيت محصول: رويکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهانمديريت کيفيت محصول: رويکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهانکميته عالي تحول شرکت فولاد مبارکه اصفهان۱۳۹۳
مديريت فروش : تحليل و تصميم‌گيري مؤلفان توماس‌ان. اينگرام ...[و ديگران]؛ مترجمان حسين وظيفه‌دوست، مونا مشيريموسسه کتاب مهربان‌نشر۱۳۹۶
مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست: رويکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهانکميته عالي تحول شرکت فولاد مبارکه اصفهاننقش نگين۱۳۹۳
مدل اخلاقي مديريت روشن بين: نه براي لقمه اي نان فلسفه مديريت مالي و دستاورد شخصيکونوسوکه ماتسوشيتا؛ مترجم محمود متحدکند و کاو۱۳۹۰
مجموعه قوانين و مقررات اجرايي اصل چهل و چهارم (‎۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همراه اسناد بالادستي مرتبطداود خاني، مهدي فلاح‌دوستشرکت چاپ و نشر بازرگاني۱۳۹۱
گذار به مبناي تعهدي حسابداري رهنمودي براي واحدهاي بخش عموميهيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي بخش عمومي؛ مترجمان حليمه رحماني، سمانه شاهرخيسازمان حسابرسي، کميته تدوين استانداردهاي حسابداري۱۳۹۶
کميته‌هاي حسابرسي: رويه‌هاي خوب براي تحقق انتظارات بازارمولف موسسه حسابرسي پرايس واترهاوس کوپرز؛ مترجمان قاسم بولو، آزاده مداحيشرکت اطلاع‌رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس۱۳۹۳
کليد تهيه صورت جريان وجوه نقد: راهکارهاي عملي جهت تهيه صورت جريان وجوه نقد در کوتاه‌ترين زمان ممکن، مطالبي کاربردي در مورد تعديلات سنواتيمحمدرضا محموديکيومرث۱۳۹۷
فناوري اطلاعات و کتابخانه‌هاسيروس عليدوستي، فاطمه شيخ‌شعاعيپژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران۱۳۸۶
درآمدي بر مدل‌هاي سرايت تلاطم در بازار سهام مولفان محمد سيدحسيني، مسعود باباخاني، بابک ابراهيميشرکت اطلاع‌رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس۱۳۹۱
دايناميک تريدينگ: معامله‌گري پويانويسنده رابرت ماينر؛ مترجم ابراهيم صالح‌رامسري  آراد کتاب ۱۳۹۵
چگونه هيئت‌مديره‌اي بهتر بنا کنيم ؟: راهنمايي جامع براي حاکميت اثربخش در شرکت‌ها[ مولفين ديويد نادلر، بورلي ا بهان، مارک بي نادلر ]؛ مترجم مسلم علوي دانشگاه صنعتي مالک اشتر۱۳۸۹
  تحليل فرايندي خط مشي‌گذاري و تصميم‌گيريمحمدسعيد تسليميسازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني۱۳۹۴
بزرگي نامتعادل: چرا تمدن‌ها فرو مي‌پاشند؛ جامعه‌شناسي سيستمي تمدن‌ هاويليام افولس؛ مترجم تقي ناصرشريعتيرسا۱۳۹۶
بازاريابي و تبليغات حرفه‌اي به شيوه امرسان: نخستين راهنماي جامع تبليغات و بازاريابي براي يک کسب و کار موفقسلطان‌حسين فتاحي، رضا يادگاريکارآفرينان بزرگ۱۳۹۵
استاندارد بين‌المللي ايزو ‎۲۱۵۰۴: مديريت پروژه،طرح و پورتفوليو،راهنمايي براي مديريت پورتفوليومترجمين پويان مسعودي‌فر، مجيد فراهاني ؛ ويراستار سيده‌مليحه ميرزاييموسسه کتاب مهربان نشر۱۳۹۶