صفحه اول

http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib2_png.jpg
کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی
کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی و مرجع در زمینه موضوعی مدیریت می‌باشد. در حال حاضر این کتابخانه با مجموعه اي حدود 14000 عنوان کتاب به صورت نظام قفسه باز در دسترس مراجعه كنندگان می‌باشد. این مرکز; همگام با فناوري روز تلاش دارد، تا با انواع منابع گردآوري شده و منتخب اعم از مجلات، پایان نامه ها، یایگاه های فارسی و لاتین، و ...، راهنما و پاسخگوي مديران، كارشناسان; پژوهشگران، استادان و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد.
ساعات کاری: از شنبه تا چهار شنبه8:00-19:00
پنجشنبه ها: 8:30-13:00
http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib1_png.jpg
کتابخانه ساختمان شیخ بهایی
کتابخانه مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی و مرجع در زمینه موضوعی مدیریت و البته منابع انسانی می‌باشد. در حال حاضر کتابخانه این کتابخانه با مجموعه اي بيش از 4000; جلد به صورت نظام قفسه باز و همچنین امکان دسترسی به پایگاه های مختلف فارسی و لاتین ، مجلات و گزاراشات طرح های مرکز مطالعات در دسترس مراجعه; كنندگان می‌باشد. این مرکز; همگام; با فناوري روز; تلاش دارد، تا با انواع منابع گردآوري شده و منتخب، راهنما و پاسخگوي مديران، كارشناسان; پژوهشگران،; استادان و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد.
ساعات کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8-16:30
پنجشنبه ها: 8:30-13:00
پایگاه های اطلاعاتی

کتابخانه های سازمان مدیریت صنعتی، به بسیاری از پایگاه های اطلاعاتی متصل است. و امکان دسترسی به مقالات از راه دور برای دانشجویان و اعضای هیات علمی و همکاران نیز مسیر می باشد.

جهت اطل

پنجشنبه,21 اسفند, 0773