صفحه اول

http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib2_png.jpg
کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی
کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی و مرجع در زمینه موضوعی مدیریت می‌باشد. در حال حاضر کتابخانه این کتابخانه با مجموعه اي بيش از 10000جلد کتاب به صورت نظام قفسه باز و همچنین پایان نامه و ... در دسترس مراجعه كنندگان می‌باشد. این مرکز  همگام با فناوري روز تلاش دارد، تا با انواع منابع گردآوري شده و منتخب، راهنما و پاسخگوي مديران، كارشناسان; پژوهشگران، استادان و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد.
ساعات کاری: از شنبه تا چهار شنبه 8- 19
پنجشنبه ها: 8-12
http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib1_png.jpg
کتابخانه ساختمان شیخ بهایی
کتابخانه مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی و مرجع در زمینه موضوعی مدیریت و البته منابع انسانی می‌باشد. در حال حاضر کتابخانه این کتابخانه با مجموعه اي بيش از 7000 جلد به صورت نظام قفسه باز و همچنین امکان دسترسی به پایگاه های مختلف و گزاراشات طرح های مرکز مطالعات در دسترس مراجعه; كنندگان می‌باشد. این مرکز; همگام; با فناوري روز; تلاش دارد، تا با انواع منابع گردآوري شده و منتخب، راهنما و پاسخگوي مديران، كارشناسان; پژوهشگران،; استادان و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد.
ساعات کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8-16:30
  
  
BP ۲۳۲/۶۷‎ /ز‏‎۹۲‎ش‏‎۲ ۱۳۹۰شايسته‌سالاري/ نويسنده عليرضا زواره.- تهران: علم نو، ‎۱۳۹۰.
PIR‎ ۲۷۲۱‎ /ف‏‎۴‎د‏‎۵ ۱۳۹۱دستور خط فارسي/ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي.- تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي (نشر آثار)، ‎۱۳۹۱.
HF‎ ۵۳۸۶‎ ۲۳/ي‏‎۲‎ک ‏‎ ۱۳۹۰کارآفريني به شيوه مهندس سلطان‌حسين فتاحي: بنيانگذار شرکت صنايع امرسان/ نوشته رضا يادگاري، مهشيد سنايي‌فرد.- تهران: جهان دانش، ‎۱۳۹۰.
BF ‎ ۳۷۱/۲‎ /ک‏‎۲‎ک‏‎۲ ۱۳۹۲کتاب کوچک حافظه براي مديران/ ويکي کاپلين؛ترجمه عليرضا صالحي درجزيني، حسين رسولي سلوط.- تهران: عليرضا صالحي درجزيني، ‎۱۳۹۲.
HA‎ ۴۵۷۰/۲‎ /ي‏‎۹‎ق‏‎۴ ۱۳۹۳گزارش اقتصادي اجتماعي استان قزوين سال ‎۱۳۹۱/ [گردآوري ]معاونت برنامه‌ريزي دفتر هماهنگي امور اقتصادي [استانداري استان قزوين].- تهران: نشر مکعب علم، ‎۱۳۹۳.
HG  ‎ ۱۷۶/۷‎ /ه‏‎۲‎م‏‎۲ ۱۳۸۴مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک= Fundamentals of future and optinos markets‎/ جان هال ؛ مترجمان سجاد سياح، علي صالح‌آبادي..- تهران: گروه رايانه تدبير پرداز، ‎۱۳۸۴.
KMH‎ ۱۲۶۳/۸[ايران. قوانين و احکام] مجموعه قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي/ تهيه و تنظيم محمدجواد الهيان، گشواد منشي‌زاده.- تهران: موسسه کار و تامين اجتماعي، ‎۱۳۹۱.
پایگاه های اطلاعاتی

کتابخانه های سازمان مدیریت صنعتی به پایگاه های اطلاعاتی مهمی چون Emerald، Science Direct, Proquest , ... متصل شده است.

پنجشنبه,21 اسفند, 0773