مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی عنوان کرد: تنوع نسلی باید شناخته و مدیریت شود
چهارشنبه,02 بهمن, 1398

چهارمین کنفرانس فرهنگ سازمانی و مسوولیت اجتماعی 1و 2 بهمن ماه 1398 دردانشگاه خاتم توسط انجمن مدیریت برگزارشد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری درنشست تخصصی آینده پژوهی و ارزش های اجتماعی با ترسیم شرایط محیطی متغیر و تغییرات فزاینده  و تحولات بنیادی در عصر دیجیتال  و پیدایش نسل جدید با مطالبه گری و نیاز های متنوع و همچنین تغییرات وسیع در زیست بوم کسب و کار و مدیریت و همچنین دسترسی نامحدود آنها به اطلاعات افزود: نطام های آموزشی سنتی دیگر پاسخگوی نیاز های این نسل نیست و آموزش دیگر مقید به مکان و زمان از پیش طراحی شده  و چهره به چهره نمی باشد.


 

 

دکتر کیانی با معرفی مشاغل و مهارت و نظام های مدیریت سرمایه های انسانی آینده اظهار داشت: در شكاف ديجيتالي بين نسلي، والدين فقط يك بخش ماجرا هستند، اين شكاف بين نسل جديد، و مديران  نیز روز به روز در حال افزایش است.

 مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه نسل جديد به خاطر روحيه پويا و جست‌وجوگر خود تمايل بيشتري به تجربه‌های جديد دارد و معمولاً نه‌تنها از آنها هراسی ندارد، بلكه سعي می‌کند آنچه گذشتگان برايش ترسيم کرده‌اند را مورد ترديد و پرسش قرار داده و خود دست به تجربه‌های نوين بزند، تاکید داشت اگر دو نسل با توجه به موارد افتراقي كه دارند، نتوانند گسل‌های معرفتي، روحي، رواني، فرهنگي و شخصيتي كه بين آنها پديد می‌آید را به درستي ترميم كنند و همچنین نتوانند يك نوع ارتباط و گفت‌وگوي معقول و منطقی بين خود ايجاد نمايند، چراغ رابطه بين آنها خاموش يا كم‌سو می‌شود و از هم دور می‌شوند. حال اگر اين فاصله، متأثر از فناوری‌های ديجيتال باشد، می‌توان گفت كه شكاف ديجيتالي بين دو نسل به وجود آمده است.

دکتر کیانی با اشاره به این نکته که نسل والدين از يك طرف به سبب سير شتابناك و از سوي ديگر به دلیل مشغولیت‌های ديگر و تعلقِ‌خاطر كمتري كه به اين فناوری‌ها دارد، معمولاً شناخت و استفاده كمتري از خود فناوری‌های ارتباطي و اطلاع‌رسانی دارد، چه رسد به اينكه بخواهد آنها را دست‌کم از منظر تربيتي و به‌ویژه تربيت اخلاقي مورد توجه قرار دهد و درباره استفاده خود يا نسل جديد از آنها تصمیم‌گیری نمايد. وقتي اين فقدان آگاهي و آشنايي در برابر آشنايي بيشتر و شوق روزافزون نسل جديد براي استفاده از فناوری‌ها قرار گيرد، کم‌کم موجب يك شكاف معرفتي بين دو نسل می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در ادمه اذعان داشت: برخي از والدين به سبب اعتماد بيش از اندازه‌ای كه به هر دليل به فرزندان خود دارند، آنان را با فناوری‌های جديدي كه هر روز پا به عرصه ظهور می‌گذارد تنها گذاشته‌اند و درواقع به‌نوعی، خواسته يا ناخواسته، در قبال تربيت و اخلاق فرزندانشان از خود سلب مسئولیت کرده‌اند؛ از سوي ديگر، برخي از جوانان نيز به نسل گذشته خود اعتماد چنداني ندارند و دست‌کم آنان را دربارة مواجهه با فناوری‌های جديد يا درباره ابزارها، روش‌ها و مباني تربيت، صاحب صلاحيت كافي نمی‌دانند و تسلط و نفوذ آنها در اين زمينه نمی‌پذیرند يا با ترديد به آن می‌نگرند.

دکتر کیانی با بیان این نکته که آنچه گفته شد بیشتر ناظر به عوامل شکل‌گیری شکاف دیجیتالی بين نسلي بود؛ گفت سؤال مهمي كه اینجا مطرح می‌شود و اتفاقاً با موضوع گفت‌وگوي حاضر ارتباط بيشتري پيدا می‌کند اين است كه اين شكاف يا گسل يا فاصله‌ای كه بين دو نسل پيش می‌آید از نظر تربيتي چه پيامدها، آسیب‌ها و عوارضی را در بر دارد؟


 

يكي از دلايلي كه موجب شد عوامل شکل‌گیری اين گسل‌ها به طور نسبتاً مفصلي مطرح شود اين بود كه تا وقتي ما مفهوم، ماهيت و عوامل و زمینه‌هاي ايجاد فاصله بين دو نسل را به درستي نشناسيم، نمی‌توانيم براي رفع يا كاهش آن اقدام جدي به عمل آوريم. اين آشنايي فقط براي والدين نيست؛ بلكه مديران، برنامه‌ريزان، سیاست‌گذاران و نهادهاي تبليغي و تربيتي بيش از والدين نيازمند اين آشنايي هستند، چراکه شعاع، گستره و ميزان تأثیر عمل آنها در كاهش يا افزايش فاصله بين نسلي گاهي، از والدين هم بيشتر است.

به طور مختصر می‌توان گفت وضعيت مطلوب آن است كه اولاً ميزان آگاهي والدين از كاربردهاي مختلف و نقاط ضعف و قوت اين فناوری‌ها و همچنين تأثیرات مثبت و منفي اخلاقي و تربيتي آنها، بيشتر از فرزندانشان باشد؛ ثانیاً بين فرزندان و والدين يك تعامل و ارتباط سازنده و مبتني بر اعتماد متقابل وجود داشته باشد و هر كدام به دنبال كمك به ديگري باشند نه اينكه مثلاً يكي به دنبال مخفي‌كاري باشد و ديگري به دنبال مچ‌گيري؛ ثالثاً آشنايي و دسترسي فرزندان با اين فناوری‌ها پيش و بيش از هر چيز از طريق والدين انجام شود.

اينترنت و شبکه‌های اجتماعي داراي منافع و مضرات فراوان هستند؛ ثانیا نگاه ما به اين فناوری‌ها بايد واقع‌بینانه و متعادل باشد و ثالثاً استفاده ما از آنها بايد کاملاً آگاهانه باشد.

کیانی بختیاری در خاتمه اشاره نمود: در حال حاضر یک حوزه بین رشته ای برای یافتن و اطلاعات مفید از میان اطلاعات ساختاریافته  و غیر ساختار یافته بوجود آمده است که به بازیابی تعاملی اطلاعات نامگذاری شده است و کمک می کند از میان کلان داده ها و انبوه اطلاعات بتوان به اطلاعات مفید دسترسی یافت.

1 - 50 Next
خانه