از بیمه سلامت تا مدیریت حوزه سلامت
شنبه,29 شهریور, 1399

در راستای توسعه مدیریت در بخش سلامت، سازمان‌های مدیریت صنعتی و بیمه سلامت دوره‌‌های مشترک برگزار می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، سید علیرضا شجاعی مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی با اعلام این خبر، گفت: یکی از رویکردهای جدید سازمان مدیریت صنعتی نوآوری در طراحی محصولات و خدمات در همه حوزه ها است که در همین راستا و بر اساس نیازسنجی‌هایی که شکل گرفت، دوره‌های جدیدی در حال برنامه‌ریزی و برگزاری است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مهم ترین مرجع توسعه ظرفیت مدیریت در کشور شناخته می‌شود و در حوزه سلامت نیز رسالت‌ها و ماموریت‌هایی برای خود متصور است.

شجاعی اظهار داشت: بر همین اساس، پیرو جلسات و توافقات صورت گرفته برای اولین بار در کشور کار مشترک خوبی را با سازمان بیمه سلامت برنامه ریزی کرده ایم و در آینده ای نزدیک دوره های جدیدی با رویکردهای نوین مدیریت در حوزه سلامت با محوریت سازمان مدیریت صنعتی و سازمان بیمه سلامت تدوین و برگزار خواهد شد.

1 - 50 Next
خانه