سازمان مدیریت صنعتی به کمک صنعت ریلی می آید
شنبه,29 شهریور, 1399

سازمان مدیریت صنعتی همسو با رسالت خود که توسعه ظرفیت مدیریتی در کشور است، دوره‌ تخصصی MBA  صنایع ریلی را طراحی و برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، یونس نظری مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی با بیان این مطلب، گفت: این سازمان با قریب 60 سال سابقه فعالیت های آموزشی و مشاوره ای، به عنوان مهم ترین مرجع دانش و کاربرد موضوعات نوین مدیریت در کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: یکی از رویکردهای جدید سازمان مدیریت صنعتی طراحی محصولات و خدمات آموزشی اختصاصی مرتبط با صنایع مختلف می باشد که بر اساس نیازسنجی‌هایی که شکل می گیرد و با همکاری دانشگاه ها و مراکز صنعتی و تشکل ها، این دوره های جدید برنامه‌ریزی و به اجرا در می آید.

نظری با اشاره به اینکه یکی دیگر از رویکردهای سازمان مدیریت صنعتی توسعه تعاملات بوده است، اظهار داشت: به همین دلیل تعاملات خود را با دانشگاه‌ها و مراکز معتبر داخلی افزایش داده ایم و در این راستا با دانشگاه های مطرح داخلی مانند دانشگاه تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد همکاری‌های خوبی را آغاز کرده ایم. وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه MBA  صنایع ریلی یک کار جدید با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و بین‌الملل با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و شریک خارجی آغاز کرده ایم که مذاکرات نهایی آن انجام شده است.

مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی افزود: این دوره براساس تقاضای حوزه تخصصی وزارت راه و شهرسازی و شرکت های زیرمجموعه آن در حال راه اندازی است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان مدیریت صنعتی همواره به این سمت و سو است و بسیار امیدوار هستیم توسعه تعاملاتمان با دانشگاه ها منتج به ارائه خدمات مطلوب و جدیدی برای مخاطبان شود، گفت: در راستای پاسخ گویی به نیاز جامعه و مخاطبان، در حال تقویت تعاملات خود با دانشگاه‌های مختلف و مطرح داخلی و نیز صنایع هستیم و دوره MBA  صنایع ریلی ماحصل توسعه تعاملات ما با مراکز علمی و صنعتی بسیار خوب داخلی است.

1 - 50 Next
خانه