مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در جلسه هم انديشي رييس قوه مقننه با فعالان زيست بوم فناوری:آمادگی سازمان مدیریت صنعتی برای تامین نیازهای مهم کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا
شنبه,24 آبان, 1399

دكتر ابوالفضل كياني بختياري؛ مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و مشاور توسعه صنعتی، فناوری  و مدیریت كميسيون صنايع و معادن مجلس در جلسه هم انديشي رييس قوه مقننه با فعالان زيست بوم فناوري ؛ ارزش گذاري كسب و كارهاي نوپا  را يكي از دغدغه هاي جدي اكوسيستم دانسته و آمادگي سازمان  مدیریت صنعتی را برای تامين زيرساخت ها و بسترسازي جهت حل اين مهم اعلام کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، وی اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی می تواند در کنار نهاد های متولی یاریگر شرکت های نوپا و دانش بنیان باشد.

کیانی بختیاری همچنین اقداماتی همچون فرهنگ سازی، توانمند سازی، آموزش شیوه های مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا ، انتشار دست آورد های نوآوران و فراهم نمودن شرایط بهم رسانی دانش و ایده های نوآورانه دربخش های صنعتی با هدف تقویت توان ساخت داخل و بیمه خطر پذیر کسب و کارهای نوپا را از نیازهای مهم برای پیمودن مسیر موفقیت این کسب و کار ها دانست.

 وی در این نشست تاکید کرد، سازمان مدیریت صنعتی آماده است تا به کمک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای رفع این نیازها گام های موثری بردارد.

1 - 50 Next
خانه