امضای قرارداد کارگزاری خدمات توانمندسازی میان سازمان مدیریت صنعتی و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
چهارشنبه,19 آذر, 1399


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، قرارداد کارگزاری خدمات توانمندسازی میان سازمان مدیریت صنعتی و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با امضای ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و علی وحدت رئیس هیات عامل و محمدصادق خیاطیان یزدی عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی میان طرفین منعقد شد.

بنا به این گزارش، موضوع این قرارداد ارائه خدمات توانمندسازی در حوزه های آموزش و مشاوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی بنا به تقاضای صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص شرکت و موسسات دانش بنیان است.

در قرارداد مذکور، ارائه دوره های آموزش داخلی و دوره های آموزش خارج از کشور و یا داخل کشور با اساتید خارجی و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای از سوی سازمان مدیریت صنعتی به صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری درج گردیده است.

1 - 50 Next
خانه