مصاحبه با ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی توسط پایگاه خبری-تحلیلی فرهنگ اقتصاد
دوشنبه,04 اسفند, 1399

پایگاه خبری -تحلیلی فرهنگ اقتصاد – همایش سالیانه معرفی شرکت های برتر و پیشرو ایرانی ازسال ۷۷ آغازشده و امسال نیز۲۳مین دوره خود را برگزار کرد؛ معرفی شرکت های برتر وپیشرو درصنایع مختلف واقتصاد کشور یکی از رهیافت ها وراهکارهای مطلوب وعالی در زمینه نیل به توسعه پایدار اقتصادی ،صنعتی است که می تواند تصویری روشن وشفاف ازاقتصاد و صنعت باشد تا در تصمیم گیریها وسیاست گذاریهای خرد وکلان اثربخش بعنوان مرجع وماخذ خوبی مورد استفاده قرار گیرد باشد تاازاین طریق برای بهبود وضعیت تولید ورشد وپوپایی اقتصاد برنامه ریزی های صحیح ،دقیق و مفیدی نیز بسترسازی کرد.


در پایان این همایش فرهنگ اقتصاد گفت و گوی ویژه تفصیلی با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی دکتر کیانی بختیاری انجام داد؛ با وی پیرامون اهداف عالی سازمان مدیریت صنعتی، نقش فرهنگ در توسعه فرهنگ صنعتی ومانایی، دستاوردها و نتایج این همایش ،اهمیت واحد R&D، ارزیابی همایش امسال با توجه به بحران کرونا ،راهکارهای رونق جهش تولید مطرح شد؛ آنچه در پی می‌آید ماحصل این گفتگو است.

نظر شما در مورد نقش محوری و تاثیرات مهم مقوله “فرهنگ” در رشد و توسعه صنعتی و همچنین مانایی در صنعت چیست؟

مقوله” فرهنگ ” تعاریف آن بسیار گسترده و پیچیده است؛ افزون بر بعد مادی و معنوی مجموعه ای از بینش ها و گرایش ها و ارزش های در قلمرو اجتماعی یک ملت است؛ اما نقش کلیدی  آن حتی در تولید علم و فناوری بسیار محرز است و پیوست آن رشد صنعتی نیز بسیار متاثر از ارزشهای فرهنگی یک جامعه است به طوری که اگر برای پذیرش تکنولوژی و صنعت فرهنگ سازی نشود باوجود نیروی کافی انسانی توفیق چندانی را به دست نخواهیم آورد.  فرهنگ سازی برای توسعه صنعت و فناوری نیازمند همت همگانی و خرد جمعی و تدوین خط مشهای دانایی محورانه باید باشد؛ به یقین توسعه صنعتی و فناوری به‌طورکلی توسعه همه جانبه پایدار بدون فرهنگ سازی عمومی امکانپذیرنیست؛ باید اذعان داشت فرهنگ یک مقوله آموختنی است و به عبارتی همه کشورها آموزش و فرهنگ سازی را در راستای توسعه و مباحث کارآفرینی،بهره‌وری ،نوآوری و موضوعات توسعه صنعتی را از سنین پایین شروع می‌کنند.  باید متذکر شوم تمام کشورهایی که امروز در بحث فناوری و اقتصاد پویا حرفی برای گفتن دارند همان‌هایی هستند که آموزش مباحث بنیادین فناوری ،نوآوری وتولید دانش وهنر را از دوران پیش دبستانی و ابتدایی برای فرزندان جامعه خود نهادینه کرده اند. بدون شک درمواجهه با فناوری های نوظهور؛ بافرهنگ سازی و بستر پذیرش خوب می توان این فناوری ها تحول آفرین کرد به انضمام اینکه فناوری های نوظهور باید پیوست فرهنگی داشته باشند؛ زیرا فناورهای نوظهور فاقد پیوست فرهنگی مناسب می توانند بسیار مخرب باشند. فرهنگ‌سازی به تدریج و گام به گام برای صنعت از طریق آموزش نقش محوری خود را نمایان می سازد.  با اتخاذ سیاست گذاری مناسب و کلان در توسعه فرهنگی صنعتی و فناوری؛ باید افراد جامعه را در تولید علم و دانش و فناوری ها و تسهیم دانش تعیین نقش آفرینی کرد. اما در تعریف مانایی در صنعت یعنی اینکه باید توجه به فرهنگ توانمندی های پویا داشته باشیم در نتیجه این موضوع؛ توانایی های سازمان را برای دستیابی به اشکال جدید ونوآورانه را دروضعیت رقابتی،موثر می سازد؛به عبارت دیگر مانایی در صنعت یعنی تدوین و تبیین پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح ها و همچنین بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن که متناسب با مقتضیات و شرایط جامع می باشد و به تعبیری دیگر باید تغییرات در پارادایم (الگو واره های ) فرهنگی، سازمان های صنعتی؛ برای مانایی است وباید در نظر داشت که توجه و توسعه فرهنگ روا مداری بعنوان اصل زیربنای توسعه فرهنگی و صنعتی است وضرورت ایجاد وتوسعه سازمان های بافرهنگ دوساحتی یا(هیبریدی)در راستای توسعه پایدار است.

از اهمیت واحد R&D در سازمان ها و نقش محوری تحقیق و پژوهش در نیل به توسعه پایدار در جوامع را بگویید

واحد تحقیق و توسعه یا R&D  یکی از ارکان اصلی و اساسی رشد و ارتقاء یک سازمان به شمار می‌آید به تعبیری آن را قلب سازمان در توسعه یافتگی می‌دانند و در واقع شریان اصلی یک مجموعه و سازمان است که در دانش افزایی، نوآوری، بهره‌وری، ارتقا کیفیت کالا و خدمات،بازارهای جدید سهم به سزایی دارد؛نقش تحقیق و پژوهش بسیار محوری و راهبردی در کسب موفقیت‌های سازمانی، رونق کسب و کار و همچنین پویایی سازمانی می باشد. با ظهور پدیده جهانی شدن روش‌ها و شیوه‌های تعاملات اقتصادی کسب و کار و تولید و فناوری نیز دچار تغییرات اساسی شده است؛  روش های نوینی خلق کرده که به کشورها و سازمان ها امکان دستیابی به تحقیقات و فناوری در سطوح مختلف را می دهد. بطوریکه افزایش رقابت ها و انگیزه‌های بقاء بسیاری از سازمانها را وادار داشته که تلاش‌ها و کوشش‌های خود را به سوی تولید محصولات ضروری، اساسی و کاربردی روز جامعه خود و همچنین توانمندسازی کنشگران اقتصادی-صنعتی را با محوریت های انحصاری سوق دهد و به درستی که تحقق این سیاست گذاری ها مستلزم سرمایه گذاری های ویژه در امر تحقیق و پژوهش و در ایجاد نوآوری و فناوری می باشد؛ در نتیجه نقش واحدهای R&Dاین است که باید فرصت های کسب و کار را با انگیزه های رقابتی جدیدی خلق نماید ویا در شرایط بقاءکسب و کار فعلی سازمان‌ها نیز تحول ودگرگونی  ایجاد نماید.  امروزه توجه و تمرکز در کارایی واحد R&D تاثیر مستقیم و بسزایی در خلق خلاقیت و نوآوری ، افزایش بهره‌وری ، ارتقاء کیفیت سطح مطلوب زندگی و همچنین سهم بازار و یا سایر عوامل تعیین کننده؛ به بالابردن توان رقابتی سازمانها را منجر خواهد شد؛  لذا با این تفاسیر؛ مطابق ماده ۲ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این نکته اشاره شده که می‌بایستی ۲۵ درصد از عایدات شرکت‌ها صرف تحقیق و توسعه شود؛ اقدامی که بدرستی اجرایی کردن آن پایداری بنگاه های تولیدی را به همراه خواهد داشت. بنگاه‌های بزرگ به دنبال نوآوری هستند که در خصوص آن ۱۰ اصل مشترک دارد که شامل “مدل سود،شبکه، ساختار مدرن، عملکرد محصول،سیستم محصول، خدمات،برند و ….”غیره می‌شود.

اهداف سازمان مدیریت صنعتی در راه توسعه صنعتی وپویایی بنگاههای اقتصادی را بازگو نمایید.

سازمان مدیریت صنعتی در شکل عالی اهداف کلان خود؛ ضمن انجام وظایف سازمانی دراندیشه نیل همه جانبه به توسعه پایدار ازطریق توسعه فرهنگ صنعتی نیز که رشد و پویایی اقتصاد ملی را به ارمغان می آورد؛آن را سرلوحه امورسازمانی ورسالت حرفه ای خود قرارداده است.

به پیروی از این موضوع ماموریت های اصلی، محوری وراهبردهای عملی سازمان مدیریت صنعتی را می توان به تفصیل چنین برشمرد:

– طراحی واجرای دوره های آموزشی تخصصی مدیریت ها

-برگزاری سمینارها و همایش مختلف علمی-پژوهشی ورتبه بندی شرکتها

(که در راستای توسعه ظرفیت‌های مدیریتی سازمانها و تحول و بهسازی آنها اعم از بنگاه های اقتصادی خصوصی ودولتی  کشور)

– آموزش و تحقیق  و پژوهش های راهبردی برای ارتقاء سطح عملکرد ها، بهره‌وری مدیریتی

( باهدف شناخت مسوولیتهای اجتماعی مدیران در بخش کسب و کار و ایجاد ظرفیت ها و توانمندسازی با افزایش کارآمدی مدیریتی)

-بهبود سیستم ها و روش های مدیریت های نوین و کارآمد

(باهدف توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تقویت ظرفیتهای مدیریت های اخلاق مند صنعتی کشور از طریق ترویج اخلاق سازمانی وضابطه مندی به اصول اخلاقی کسب وکار …)

امید است با هم افزایی نسبت به آسیب‌شناسی عملکرد مدیریت ها به گونه ای عمل نماییم که در مواجهه با مشکلات و چالشهای بنگاه های صنعتی و اقتصادی ضمن بررسی وتحلیل رهیافتی در پیدا کردن کمبودها و نواقص ها به راهکارهای مناسبی دست بیابیم ودر رفع موانع احتمالی در مسیراجرای طرح ها و برنامه های سازمانی ارزنده ومطلوب با مشاوره و ارائه برنامه‌های راهبردی تطبیقی و جبرانی کارشناسان وصاحبنظران به سیاست گذاران؛ از این طریق یاری رسان باشیم.

نحوه برگزاری همایش معرفی شرکتهای برتر وپیشرو امسال وهمچنین دستاوردهاونتایج همایش را چگونه ارزیابی می نمایید.

با توجه به بحران پاندمی کرونا و شرایط سخت و ناعادلانه تحریم ها؛  خوشبختانه همایش امسال باوجود محدودیت ها و گرفتاری های موجود به شکل مطلوبی شاید بیش از انتظار ما برگزارشد؛ از این بابت بسیار خرسندیم که بزرگان عرصه تولید با تفکر جهادی و سیستمی به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب شدند.

باید یادآورشد علل مانایی و پویایی این شرکت‌ها در گردونه دیپلماسی تجاری موفق؛ تاب‌آوری صحیح و وابسته سازی شرکت بین المللی به تولیدات صادرات گراهست که منجر به ثروت آفرینی و درآمد زایی بالا  برایشان می شود.

لازم بذکر است درموردرتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر از سال ۷۷ شروع شده و اکنون بیست و سومین دوره آنرا برگزار شد که به عنوان یک فرصتی برای رشد صنعتی و فناورانه نیزمحسوب می شود.

رتبه بندی برای ایجاد بانک اطلاعاتی  بر اساس آمار و اطلاعات مفید بنگاه های اقتصادی است که می‌تواند در درک و شناخت دقیق تری از ساختار مالی و اقتصادی صنایع بنگاه‌های بزرگ کشور را در اختیارمدیران تصمیم ساز و برنامه‌ریزان و همچنین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

رویکرد استمرار این همایش ها تصویر تغییرات در آرایش بنگاه‌های بزرگ کشور و صنایع و نحوه فعالیت‌شان را نمایان می کند که می‌تواند منبع و مأخذی مباحث اقتصادی از قبیل جذب سرمایه، نمایش نقاط ضعف وقوت، شناسایی موانع تولید و… را به آگاهی سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی برساند تا آنها نیز در اجرای طراحی ها و برنامه ریزی های خرد و کلان و رشد وپویایی صنایع مختلف با اشراف وآگاهی بستر سازی مطلوب وبهینه ای برای رشد وبالندگی داشته باشند؛ و نهایتاً در نگاه کلان می توانند نقشه راهها و راهبردهای اقتصادی را در پیوند تفکر و اقدام، مردمی کردن تولید، ترویج فرهنگ کمالگرایی صنعتی ،تقویت باور به بومی سازی و تعالی صنعتی  بااین  راهکارها ورهیافت ها ترسیم کرد ودر مجموع اینها از دستاوردها و برآوردهای همایش رتبه بندی و گزینش شرکت های برتر را می توان قلمداد کرد.

چه پیشنهاد موثری در راستای  سال جهش تولیدبرای مانایی  دراین حوزه دارید؟

درپی نامگذاری سال جهش تولید ازسوی مقام معظم رهبری  تاکید ایشان در بخش تولید وتولیدکنندگان نشان می دهد که در راستای  جهش تولید باید تغییری در زندگی مردم ایجاد شود. یکی از راهبردهای اساسی و محوری در راستای جهش تولید  از راه پیاده سازی تحول دیجیتالی انقلاب صنعتی چهارم است.  آینده در دست شرکت‌های دیجیتالی است که رویکرد اصلی شان دگرگونی‌های مستمر در صنعت دیجیتال به عنوان امری محوری والزامی مدنظرشان است در این میان آنچه که بسیار حائز اهمیت  به نظر می رسد غیر از گرایش ذهنی به سمت ITوICTمی رود تحول اساسی در دیدگاه هااز جمله درتحول استراتژی رهبری و روش‌های جدید فکر کردن است که بسیار مهم وضروری بشمار می آید. اما آنچه درمورد مانایی در جهش تولید ضرورت دارد این است که باید در دو سطح کلان و سطح خرد در بنگاهها ی اقتصادی انجام بگیرد. این اتفاق درسطح کلان نیارمند تصمیم گیری درسطح حاکمیت هست. درسطح کلان تقویت نظام مالی کشور ،حمایت از صادرات خدمات،افزایش ضریب اطمینان درآمدهای نفتی و گازی و غیره باعث مانایی جهش تولید می شود و اما در سطح خرد که بیشتر بانقش آفرینی بنگاه های اقتصادی روبرو هستیم عواملی چون رشد بهره‌وری، ارتقاء توان داخل و دو سو توانی ازعوامل تاثیر گذار بر رشد بنگاه هااست.

1 - 50 Next
خانه