دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

​​​​​​​​​ثبت نام و مشاوره آموزشي : (مستقيم 22041082 - تلفنخانه 22043005 داخلي 381 و 351 فکس 22013408)

مسیر گذراندن دوره های حسابداری (با رعایت پیش نیازها)

آخرین بازنگری بر روی دوره های آموزشی مدیریت تولید و عملیات

تبصره: لازم به ذکر است مبلغ شهریه مقطوع بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی (بیمه-مالیات) نمی شود. 

 

 

 

  • مديريت، منابع انساني و سازمان
  • بازرگانی و بازاریابی
  • تولیدی و پروژه
  • مالي و حسابداري
  • فناوری اطلاعات
  • دوره های اختصاصی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آراستگی محیط کار 5S1397/10/06پنج شنبه8-13
30
5,500,000
در حال ثبت نام
آموزش روسای دفاتر مدیران1397/09/12دوشنبه14-18
30
6,000,000
برگزار شد
آیین نگارش مکاتبات اداری1397/10/26چهارشنبه8-13
40
6,500,000
در حال ثبت نام
ارزیابی عملکرد کارکنان1397/10/05چهارشنبه14-19
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول سرپرستی1397/11/07یکشنبه8-13
30
6,000,000
در حال ثبت نام
تفکر سیستمی با رویکرد تفکر استراتژیک1397/10/19چهارشنبه14-19
30
7,000,000
در حال ثبت نام
توسعه دانش و مهارت‌هاي مديريتي اعضاي هيئت مديره1397/09/26دوشنبه14-19
70
24,500,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت منابع انسانی1397/11/06شنبه14-19
150
36,000,000
در حال ثبت نام
جذب و استخدام و شایسته گزینی1397/09/17شنبه8-13
25
6,000,000
برگزار شد
طبقه بندی مشاغل1397/10/18سه شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
طراحی نظام جامع آموزش در چارچوب استانداردهای 29990 و 10015 با تاکید بر تکنیکهای نیازسنجی آموزشی1397/10/01شنبه, یکشنبه8-16
16
5,000,000
در حال ثبت نام
فنون تدریس در سازمان ها ( سوم و چهارم دی ماه)1397/10/03دوشنبه, سه شنبه8-16
16
4,000,000
در حال ثبت نام
قانون کار و تامین اجتماعی1397/10/06پنج شنبه8-13
40
7,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اجرایی1397/09/11یکشنبه14-19
200
48,000,000
برگزار شد
مدیریت اجرایی1397/07/16دوشنبه14-19
200
48,000,000
برگزار شد
مدیریت اجرایی1397/12/06دوشنبه14-19
200
48,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت استراتژیک حرفه ای1397/11/13شنبه14-19
60
21,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت استعدادها و جانشین پروری1397/10/08شنبه8-13
20
5,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت امور کارکنان1397/10/11سه شنبه8-13
40
8,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت عمومی1397/09/21چهارشنبه14-18
40
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی1397/10/11سه شنبه14-19
35
7,500,000
در حال ثبت نام
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی1397/10/11سه شنبه14-18
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مهارتهای مدیریتی1397/10/05چهارشنبه14-18
40
8,000,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
 Work Shop Negotiation for Trade (International and Export) 1397/10/27پنج شنبه8-16
16
6,000,000
در حال ثبت نام
 مدیریت جامع بازاریابی1397/09/26دوشنبه14-19
150
33,000,000
در حال ثبت نام
آشنایی با قراردادهای بین المللی1397/10/29شنبه14-19
30
8,500,000
در حال ثبت نام
آموزشی- سمینار هدایت فروش در شرایط بحران1397/10/28جمعه8-13
5
2,500,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/10/24دوشنبه14-19
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/09/22پنج شنبه8-13
30
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/09/22پنج شنبه8-13
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/10/06پنج شنبه8-13
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/11/24چهارشنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اعتبارات اسنادی1397/09/08پنج شنبه14-19
20
4,400,000
برگزار شد
اعتبارات اسنادی1397/11/08دوشنبه14-18
20
4,400,000
در حال ثبت نام
امور گمرکی و ترخیص کالا1397/10/29شنبه8:30-12:30
40
11,000,000
در حال ثبت نام
بازاریابی دیجیتال1397/11/28یکشنبه16-21
90
29,000,000
در حال ثبت نام
بازاریابی دیجیتال1397/10/14جمعه9-13
40
10,000,000
در حال ثبت نام
تحقیقات بازار1397/08/06یکشنبه8:30-12:30
32
6,800,000
برگزار شد
تحقیقات بازار1397/10/22شنبه8:30-12:30
32
6,800,000
در حال ثبت نام
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1397/10/13پنج شنبه8-13
40
9,000,000
در حال ثبت نام
تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی1397/11/01دوشنبه14-18
16
5,000,000
در حال ثبت نام
مدرسه حرفه ای فروش1397/11/28یکشنبه14-19
120
27,000,000
در حال ثبت نام
مدرسه حرفه ای فروش1397/09/25یکشنبه14-19
120
27,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت  برند1397/11/14یکشنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/09/15پنج شنبه8-12
30
6,000,000
برگزار شد
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/11/07یکشنبه8-12
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت جامع بازاریابی1397/11/28یکشنبه14-19
150
33,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت جامع بازرگانی1397/09/11یکشنبه8:30-13:30
110
33,000,000
برگزار شد
مدیریت جامع واردات1397/10/29شنبه14-18
32
9,600,000
در حال ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/10/30یکشنبه8-13
30
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/09/22پنج شنبه14-18
30
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت صادرات1397/08/06یکشنبه9-13
24
5,280,000
برگزار شد
مدیریت صادرات1397/10/16یکشنبه9-13
24
5,280,000
در حال ثبت نام
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/10/16یکشنبه14-19
35
7,000,000
در حال ثبت نام
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/09/10شنبه14-19
35
7,000,000
برگزار شد
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/09/12دوشنبه8:30-13:30
40
8,800,000
برگزار شد
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/11/01دوشنبه8-12
40
8,800,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1397/11/03چهارشنبه14-18
16
3,800,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1397/09/22پنج شنبه8-12
12
2,800,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
PMBOK1397/08/13یکشنبه8-13
80
19,000,000
برگزار شد
اکسل کاربردی1397/10/17دوشنبه15-19
34
6,800,000
در حال ثبت نام
اکسل کاربردی1397/09/16جمعه9-13
34
6,800,000
برگزار شد
بهبود و اصلاح فرآیندها با APQC1397/10/17دوشنبه14-18
32
8,000,000
در حال ثبت نام
جامع مدیریت پروژه1397/09/28چهارشنبه8-13
120
30,000,000
در حال ثبت نام
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP20161397/10/11سه شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
سیستم مدیریت پروژه با P61397/10/10دوشنبه8-13
55
10,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت ریسک1397/10/16یکشنبه8:30-13:30
50
10,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت زنجیره تامین 8:30-13:30
50
10,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت کارخانه1397/10/24دوشنبه13-18
150
33,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت کارخانه1397/08/01سه شنبه13-18
150
33,000,000
برگزار شد
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1397/11/09سه شنبه8-13
32
6,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)1397/09/28چهارشنبه14-19
70
12,000,000
در حال ثبت نام
آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری1397/10/28جمعه8:30-13:30
48
8,500,000
در حال ثبت نام
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه1397/09/28چهارشنبه14-19
8
3,500,000
در حال ثبت نام
استانداردهای حسابداری1397/10/06پنج شنبه14-19
50
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/12/09پنج شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/11/27شنبه, سه شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/11/11پنج شنبه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/10/23یکشنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/10/14جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/10/01شنبه, چهارشنبه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/08/23چهارشنبه14-19
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/07/27جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/08/26شنبه14-19
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/09/08پنج شنبه14-19
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/09/23جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
اصول حسابداری 21397/12/11شنبه14-19
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/11/12جمعه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/10/20پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/09/14چهارشنبه8:30-13:30
43
7,000,000
برگزار شد
اصول حسابداری 21397/09/22پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/09/26دوشنبه16-21
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/08/24پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
برگزار شد
اصول حسابداری 21397/09/09جمعه8:30-13:30
43
7,000,000
برگزار شد
بودجه بندی جامع1397/11/04پنج شنبه8:30-13:30
16
4,500,000
در حال ثبت نام
تجزیه و تحلیل صورت های مالی1397/11/02سه شنبه14-19
20
5,500,000
در حال ثبت نام
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی1397/09/20سه شنبه14-19
20
5,500,000
درحال تکمیل ظرفیت
تهیه صورتهای مالی تلفیقی1397/09/07چهارشنبه14-19
25
5,500,000
برگزار شد
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/09/23جمعه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/10/27پنج شنبه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری  حقوق و دستمزد1397/11/26جمعه8:30-13:30
20
4,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری به زبان انگلیسیچهارشنبه14-19
30
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری پیمانکاری1397/11/26جمعه8:30-13:30
20
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری حقوق و دستمزد1397/10/11سه شنبه14-19
20
4,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری حقوق و دستمزد1397/09/05دوشنبه14-19
20
4,000,000
برگزار شد
حسابداری شرکتها1397/11/25پنج شنبه8:30-13:30
43
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری شرکتها1397/10/20پنج شنبه14-19
43
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/10/13پنج شنبه14-19
48
8,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/09/29پنج شنبه14-19
48
8,000,000
درحال تکمیل ظرفیت
حسابداری صنعتی 21397/09/22پنج شنبه14-19
53
8,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/10/17دوشنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/11/11پنج شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالیاتی1397/11/15دوشنبه14-19
38
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالیاتی1397/09/16جمعه8:30-13:30
38
6,500,000
برگزار شد
حسابداری مدیریت1397/10/07جمعه8:30-13:30
40
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری ویژه بازار کار1397/09/08پنج شنبه8:30-13:30
60
9,500,000
برگزار شد
حسابداری ویژه بازار کار و آموزش نرم افزار سپیدار سیستم1397/10/12چهارشنبه14-19
60
9,500,000
در حال ثبت نام
حسابرسی مالی1397/09/22پنج شنبه14-19
30
4,500,000
در حال ثبت نام
فشرده صورتهای مالی1397/08/04جمعه8:30-13:30
20
3,500,000
برگزار شد
مبارزه با پولشویی1397/11/11پنج شنبه8:30-16:30
8
2,500,000
در حال ثبت نام
مبارزه با پولشویی1397/09/23جمعه8:30-16:30
8
2,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت تخصصی مالی1397/08/27یکشنبه14-19
200
46,000,000
برگزار شد
نحوه تهیه صورتهای مالی1397/09/22پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی  مدیریت دارایی- ها در شرایط پیچیده کسب و کار1397/08/28دوشنبه14-18
4
3,000,000
برگزار شد
کارگاه اصول حسابداری 1و2 با نرم افزار اکسل1397/07/10سه شنبه8:30-13:30
20
5,000,000
برگزار شد
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/10/28جمعه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/12/08چهارشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/12/13دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/07/30دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
برگزار شد
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/11/04پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/10/06پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
مبانی کامپیوتر و اینترنت Computer & Online Essentials
20
3,400,000
در حال ثبت نام
واژه پردازها Microsoft Word
20
3,800,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارائه مطلب Powerpoint 2016
20
3,800,000
در حال ثبت نام
کاربرد پایگاه داده Access 2016
20
3,800,000
در حال ثبت نام
امنیت اطلاعات It Security
20
4,000,000
در حال ثبت نام
رایانش ابری و تعامل آنلاین Online Collaboration
20
4,000,000
در حال ثبت نام
ویرایش تصویر با فتوشاپ Image Editing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
طراحی صفخات وب Web Editing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
طراحی دو بعدی با کامپیوتر 2D CAD
20
4,000,000
در حال ثبت نام
کاربرد سیستم های اطلاعاتی در درمان و مدیریت سلامت Health Information System Usage
20
4,400,000
در حال ثبت نام
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ICT in Education
20
4,400,000
در حال ثبت نام
مبانی برنامه نویسی و تفکر سیستمی Computing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
شناسایی,جستجو,ارزیابی وطبقه بندی اطلاعات اینترنتی Information Literacy
20
4,000,000
در حال ثبت نام
ورد پیشرفته Advanced Word Processing
20
4,000,000
در حال ثبت نام
اکسس پیشرفته Advanced Database
20
4,000,000
در حال ثبت نام
پاورپوینت پیشرفته Advanced Presentation
20
4,000,000
در حال ثبت نام
Blockchain & Cryptocurrencies Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
ِDigital Startup - Business Model & Implementaion
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Leading Digital Transformation
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Digital Publishing Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Camtasia Studio Film Editing Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Cryptography Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام
Elearning Content Preparation Workshop
9
2,400,000
در حال ثبت نام


 


ویژگی های دوره های اختصاصی

بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره  22013408 ارسال نمایند.

شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
22046528
22043005 داخلی 371 و 373 و 361

​​​
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
چگونه در شرایط بحران و رکود، فروش شرکت خود را هدایت کنیم