​ فراخوان اعطای نمایندگی موضوعی در استان های تهران و البرز
چهارشنبه,19 تير, 1398

سازمان مدیریت صنعتی از متقاضیان واجد شرایط در رسته های مشاوره ای و آموزشی مورد علاقه و بویژه حوزه های ذیل جهت اعطای نمایندگی موضوعی بصورت محدود دعوت به عمل می آورد.

 

  1. مدیریت فناوری اطلاعات                                    Information Technology Management
  2. ساختار و منابع انسانی                                                     Organization Structure & HR
  3. استراتژی                                                                    Strategic Planning / Strategy
  4. کسب و کارهای پلتفرمی                                                          Platformic Enterprise
  5. مدیریت هوانوردی                                                                 Aviation Management
  6. کلان داده و پردازش داده های عظیم                                         Big Data / Data Mining
  7.  فناوری های مالی / زنجیره های بلوکی                             Fintech / Blockchain Technology

و...

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر با مدیریت توسعه شبکه نمایندگی ها به شماره تلفن 22024469 تماس و متعاقباً درخواست خود را حداکثر لغایت 15 مردادماه سال جاری به آدرس تهران خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، کد پستی 1995613996 ، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، مدیریت توسعه شبکه نمایندگی ها ارسال نمایند.

1 - 50 Next
خانه