مهندسی اجرا

مهندسی اجرا

دستیابی به نتیجه را باید مهمترین اتفاقی دانست که انتظار مي رود در هر نوع سازمانی به وقوع بپیوندد و لازمه برآورده شدن چنین انتظاری، برخورداری از استراتژی و اجرای درست آن است.

اما، عدم توجه کافی به دانش شیوه اجرای استراتژی ها در دانشگاه ها يا حتي دوره هاي تخصصی مدیریت مانند MBA ، باعث شده است که مدیران ارشد،که اغلب خود مجریان بسیار خوبی هستند، در تنظیم فضای اجرایی سازمان، تیم هایی اجرایی و تقویت رفتار اجرایی کارکنان،  با چالشی اصلی مواجه شوند و مهندسی اجرا، راهکاری برای حل چنین چالش مهمی است.

براي اغلب سازمان ها، فهميدن اينكه در اجرا  مشكل­ دارند مسئله سختي نيست، بلكه سختي اصلي، حل آن مسئله است.

 

·   اينكه عوامل اصلي شكست سازمان ها در اجراي خوب كدامين هستند؟

·   چرا وظيفه­ اي كه کارکنان دارند با كاري كه در عمل ­انجام مي­دهند، متفاوت است؟

·   چگونه مي توان ظرفيت اجرايي سازمانی را ارزيابي کرد؟

·  چگونه مي توان ميزان موفقيت سازمانی را در دستيابي به اهداف مورد نظرش اندازه ­گيري نمود، در حاليكه هنوز در تلاش براي رسيدن به اهداف می باشد؟

از قبيل سوالاتي هستند كه "مهندسی اجرا"، براي آنان  پاسخی مناسب ارائه می دهد.