Skip Navigation LinksRe

 • آشنایی با پروژه بهبود
 • آشنایی با مدل
 • فرآیند بهبود
 • مهمترین دستاوردها
 • مشتریان
 • درخواست مشاوره

بهبود در «اجرا » به معنای رویت یک اتفاق است. این اتفاق می تواند پیشبرد یک هدف، استقرار یک استراتژی و یا اساساً ایجاد یک تغییر و یا تحولی باشد که تا قبل از این، فرصتی برای انجام شدن نداشته است و حال به کمک پروژه بهبود مهندسی اجرا، تحقق یافته است.

در تمامی سازمان ها دو نیرو، بطور دائم در تقابلند. دو نیروی ناشی از کارهای مهم و کارهای فوری. کارهای مهم از ما اثر پذیر و کارهای فوری، بر ما اثرگذار هستند. ایجاد تعادل نتیجه بخش ما بین این دو نیروی کاری را باید مهمترین دستاورد مهندسی اجرا نامید.

پروژه بهبود در مهندسی اجرا، تابع مدل اجرایی زیر می باشد. یعنی بعد از ارزیابی به روش xQ1 وایجاد تصویری از وضعیت اجرایی حال حاضر سازمان و معین شدن نواحی قوی و ضعیف در اجرا، پروژه بهبود به نام چهار انضباط اجرایی The 4DE  (The 4 Discipline of Execution)  آغاز می گردد و با ارزیابی مجدد به نام xQ2 پایان می یابد.


فاز بهبود شاخص توان اجرایی به کمک مدل 4D E:

· با معین شدن شاخص توان اجرایی منتج از فاز ارزیابی به روش  xQ، در سطوح سازمانی، تیمی و افراد در هر بنگاهی، فرصتی برای بهبود ایجاد می شود تا با رفع موانع اجرا و یا تغییر فرآیند انجام امور، سازمان از پـــارادایمی نوین کاری برخوردار شود. در این فـــاز مدل چهـــار انضباط اجرایی   The 4DE (The 4Discipline of Execution ) کمک شایانی می نماید تا :

s-29.jpg

·  سازمان بر اهداف به شدت مهم خود تمرکز  نماید.

·  سازمان بر اساس شاخص های پیشبرنده تنظیم شود.

·  سازمان از تابلوهای امتیاز دهی برخوردار شود.

·  سازمان از نظام پاسخگویی هدفمندی برخوردار شود.

برای استقرار این چهار انضباط کاری در سازمان های بزرگ شش ماه فرصت لازم است و برای سازمان های کوچک و متوسط، سه ماه. ضمن آن که سازمان از مربیان پیشبرنده امور اجرایی برخوردار می شود که خود تجربی ای نوین است.

مربیان اجرا کمک می نماید تا در سازمان ها برای حل مشکلات اجرایی، افرادی با مهارت مهندسی اجرا حضور داشته باشند تا مشکل اجرایی به طور عملیاتی حل شود و بجای گله کردن کارکنان از یکدیگر، نتیجه مورد نظر بدست آید.

s-28.jpg
​دستاوردهای اصلی قابل انتظار از بهبود توان اجرایی:
 از آنجا که مهارت اجرا، یکی از عوامل اصلی کسب نتیجه می¬باشد، لذا ترویج این مهارت باعث مي¬گردد سازمان ها، از الگوي رفتاري کسب نتیجه در تمامی لايه هاي دروني خود برخوردار گردند. يعني همان الگويي كه در رفتار كاري تمامي دستگاه ها و سازمان هاي برنده  در جهان قابل مشاهده است. ضمن آنکه از ترویج  الگوهای رفتاری  نتیجه محور در سطح جامعه، می توان دستاورد های فرهنگی و اقتصادی به مانند زیر را  انتظار داشت.


 • اهم دستاوردهای اقتصادی
 • بازگشت سرمایه سریعتر
واقعیت حاصله از تجارب سازمان هاي برنده كه از اجرايي قوي برخوردارند بیانگر آنست که اجـرا قوي و موثر باعث برگشت سرمایه ای بالغ بر 4 برابر بیش از سایرین گردد. چرا که مهارت اجرا باعث می گردد هماهنگی های ضعیف درون سازمانی به هماهنگی های قوی تبدیل شده و امور کاری سازمان در لایه های مختلف با هزينه كمتر و سريعتر صورت پذيرد و تمركز در عمليات مشهود مي باشد.
32-1.png

 •   تمركز كاري بيشتر و قويتر در تمامي لايه هاي درون سازماني
نتیجه تحقیقات سال 2003 موسسه  Harper Business، در خصوص ویژگی های اصلی سازمان های برنده   
 (Winner Organizations)، بیانگر آن بوده است که يكي ازعوامل اصلی برای برنده شدن، تمركز قوي در اجرای کارها و برنامه ها مي¬باشد.به ويژه هنگاميكه بخاطر فضاي اقتصادي متشنج، تمركز كاري سازمان ها به هم مي ريزد. متمركز ساختن سازمان ها از درون، هيچگاه امري تصادفي نبوده و لازم است اصول متمركز سازي بكار گرفته شود.


 • دستیابی به عملكردي یکنواخت و پایدار
 تحقیقات موسسه BAIN&COMPANYبعنوان يك موسسه تحقيقاتي بين المللي بیانگر آن است که يكي از مهمترين شاخص هاي اولي و مورد توجه مديران عامل ميزان اشتغال كاركنان به كارهاي هدفمند سازماني شان  (Employee Engagement Surveys)  مي باشد. اينكه منابع انساني حاضر در يك سازمان به چه ميزان حضور موثر در سازمان دارند از ابعاد مختلف حائز اهميت مي باشد، بويژه در شرايط سخت.
33-1.png

 •  تغییر اساسی در جایگاه نهاد اجتماعی  :
اجرای حرفه ای به دلیل تولید نیروهای عظیم تمرکز و هم افزایی قادر است، جایگاه نهاد اجتماعی را نزد مدیریت کلان دولتی تغییر دهد و  مضمون(Theme) استراتژی راهبردی سازمانی را از حداقل تلاش حسب وظیفه ، به سمت کسب موفقیت های اجتماعی و در ادامه مسیر به سمت توسعه  خدمات اجتماعی سوق دهد، و سازمان را الگوی مدیریت نتیجه بخش در نوع خود برساند، که این امر دستاوردی بزرگ برای هر مدیری تلقی می گردد.

33-2.png

    


 •  اهم دستاوردهای فرهنگي
 •  دستیابی به فضای کاری متفاوت :
همانطور که اجرای بد امور کاری، اثرات سوء بر فضای کاری دارد، اجرای خوب روحیه بخش بوده و عامل دلگرمی است. لذا اجرای خوب کمک می نمايد :
•    فضای سستی و بی تفاوتی در سازمان از بین برود
•    تکلیف کارکنان با خودشان در خصوص نحوه انجام کار شفاف گردد
•    سم مهلک بی مسئولیتی رایج در سازمان های ضعیف در اجرا، خنثی گردد
•    سازمان در عمل نتیجه محور گردد
•    افزایش کارایی و اثربخشی  ملموس گردد
•    در بین همکاران روحیه کاری تقویت شود تا راحت طلبی
•    نگرش ها از منفی به سمت مثبت رود
•    با روزهای مهم کاری بیشتری مواجه شویم
•    به توانایی پیش بینی موفقیت طرح ها و برنامه ها از ابتدای امر، دستیابیم

 • استقرار بهینه سیستم ها در سازمان
یکی از دلایل اصلی سیستم زدگی در بین مدیران و کارکنان ، عدم اجرای درست سیستم ها می باشد که بدلیل اصلی ضعف در اجرا، سیستم ها نیم کاره رها شده و لذا نمی توانیم بطور سیستماتیک کار کنیم،آنهم در حالیکه تحقیقات       بین المللی موسسه BAIN&COMPANY نشان می دهد مدیران در اقصی نقاط جهان ، بطور میانگین از 12.6 ابزار و سیستم برای هدایت سازمان های خود، استفاده می نمایند.
34-1.png


کاربرد فراگیرمهندسی اجرا،  می تواند دلیلی بر اهمیت موضوع باشد  بطوریکه امروزه  نود درصد ( 90%)  از پانصد (500)  شرکت منتخب مجله اقتصادی فورچون از این مدل برای توسعه فعالیت ها و اقتصاد خود استفاده نموده اند:
s-26-06.jpgs-26-05.jpgs-26-04.jpgs-26-03.jpgs-26-02.jpgs-26-01.jpg 


s-26-12.jpgs-26-11.jpgs-26-10.jpgs-26-09.jpgs-26-08.jpgs-26-07.jpg 


s-26-19.jpgs-26-18.jpgs-26-17.jpgs-26-16.jpgs-26-15.jpgs-26-14.jpgs-26-13.jpg 


s-26-24.jpgs-26-23.jpgs-26-22.jpgs-26-21.jpgs-26-20.jpg


 


درسطح منطقه خاورمیانه  نیز سازمان های نام آشنایی از این مدل استفاده و توان اجرایی خود را ارزیابی نموده اند:s-32-2.jpg


​فرم اطلاعات اولیه ارزیابی  (درخواست خود را در قالب pdf به ایمیل xQ@imi.ir ارسال فرمایید.)