مطالب موجود برای 'شبکه نمایندگی ها'
سازمان مدیریت صنعتی برای اعطای نمایندگی فراخوان داد
سازمان مدیریت صنعتی در نظر دارد در برخی مراکز استان‌ها و منطقه ویژه اقتصادی مکران بر اساس ارزیابی متقاضیان حقوقی به روش رقابتی مجوز نمایندگی اعطاء نماید.
یکشنبه، 26 شهریور 1402 - 13:27